frånskilda omgjuta katoliker

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Vatikanradions skandinaviska redaktion har översatt delar av den intervju som påven Franciskus gav strax före jul i den italienska dagstidningen La Stampas webbedition Vatican Insider. Här förtydligar påven sin syn på...