Tagged 'Gazaremsan'

Israel svarar på de tyska kyrkornas kritik

Den israeliska regeringen försvarar sitt militära uppträdande på Gazaremsan mot de tyska kyrkornas uppmaning. Israel gör allt som står i dess makt för att skydda palestinska civila. Hamas, däremot, riktar sina angrepp mot den israeliska civilbefolkningen, förklarade den israeliska ambassaden…

Bön från Gazaremsan

“Må vår Herre Jesus Kristus, Fridsfursten, höra våra böner från och för Gaza” lyder Syster Maria från Nasaret bön, som publicerades på latinska patriarkatet av Jerusalem hemsida. Nunnan, från kongregationen av det inkarnerade Ordet, en argentinsk kongregation som ansvarar för…