Tagged 'Gösta Hallonsten'

Har Gud gjort comeback?

av FREDRIK HEIDING – Från ett seminarium i Stockholm om religionens återkomst i det offentliga rummet. Det råder inte längre något tvivel om religionens återkomst. Efter att ha fört en undanskymd tillvaro och ofta varit helt tabu i Skandinavien, tar religion…

Sommarnummer av Signum nu tillhanda

av ULF JONSSON  I dag, fredag den 14 juni, utkommer årets fjärde nummer av Signum. Ett välmatat nummer med givande läsning i exempelvis sommarens hängmatta. Religionens roll i samhället är en fråga som numera diskuteras ofta och på många håll,…

Newmaninstitutet får tre professorer i morgon

Newmaninstitutet i Uppsala har fått sina tre första professorer, och det firar man i morgon förmiddag, onsdag den 20 februari, med tre offentliga professorsföreläsningar. De tre professorer som nu installeras vid Newmaninstitutet är Anders Ekenberg, Gösta Hallonsten och Ulf Jonsson….

Rom och Konstantinopel möts

HALLONSTEN, GÖSTA För hundra år sedan skrev Leo XIII Orientalium Dignitas om den katolska kyrkans förhållande till östkyrkor na. I början av maj utkom Johannes Paulus II::s apostoliska skrivelse Orientale Lumen. Denna skrivelse publicerades inte endast med tanke på hundraårsjubileet…

Vågar politikerna införa religionsfrihet?

HALLONSTEN, GÖSTA ”Religionsfriheten är inte förenlig med ett stats kosystem som ger staten inflytande i en kyrkas inre angelägenheter och ger en eller några kyrkor en privilegierad ställning framför andra kyrkor och trossamfund.” Så skriver ”Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund”…