Gunilla Maria Olsson

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING Lidande hör till livet. Det är normalt och kan inte helt elimineras varken med hjälp av samhällspolitiska åtgärder, psykoterapi, läkemedel eller dylikt. Av den anledningen bör man...