Tagged 'Hans Zollner'

Expert om McCarrick-rapporten: Förbättra urvalet av biskopar!

Enligt barnskyddsexperten Hans Zollners uppfattning måste Vatikanens undersökningsrapport om den entledigade USA-kardinalen Theodore McCarrick få konsekvenser för urvalsprocesserna inom den katolska kyrkan. Det gäller i synnerhet hur man ska hitta lämpliga biskopar, säger psykologen till nyhetsbyrån Kathpress i Rom. ”Rapporten…

Skevt maktförhållande leder till övergrepp i kyrkan

–Ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, Hans Zollner om de första resultaten av en tysk övergreppsstudie. Vatikanens barnskyddsexpert Hans Zollner ser ett skevt maktförhållande som en väsentlig faktor i övergrepp begångna av präster. Till detta kommer en otillräcklig förberedelse…

Katolskt barnskyddscentrum invigt i Rom

Det påvliga Gregoriana-universitetets barnskyddscentrum har inlett sitt arbete i sina nya lokaler i Rom. Ordföranden för Påvliga barnskyddskommissionen, kardinal Sean Patrick O’Malley från Boston, invigde de nya lokalerna vid det jesuitledda universitetet under måndagen. Inrättningen, som flyttats från München till…

Andra Gregoriana-konferensen om övergrepp

Ett år efter sitt grundande kommer det katolska barnskyddscentrumet i München att presentera de första resultaten av sitt arbete. Temat för konferensen, som äger rum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, kommer att vara det hittillsvarande utbytet med samarbetsparter i Latinamerika, Afrika,…

Konferens i Rom om pedofilövergrepp

Den 6–9 februari anordnade jesuiternas universitet i Rom, Gregoriana, en internationell konferens om hur man kan förebygga sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkan. Över 100 biskopar och drygt 150 andra personer i kyrkliga ledningsuppdrag från cirka hundra olika länder deltog…