Heliga stolen

Filter

Datumintervall
Påven Franciskus menar att utbytet med Kina är svårt och manar till tålamod. ”För att förstå Kina krävs det ett århundrade. Och vi lever inte i århundrade”, sade han under...
av HEINZ WERNER WESSLER I dag, fredagen den 22 januari 2021, träder FN:s fördrag om förbud av kärnvapen i kraft. Det antags under sommaren 2017 med stöd av 122 stater...
av PER LINDQVIST – Om förlängningen av avtalet mellan Vatikanen och Kina. Den 22 september 2018 slöt Vatikanen och Kina ett tillfälligt avtal om bis­kopsutnämningar och inrättande av stift i Kina....
Vatikanen offentliggjorde under måndagen med anledning av påven Franciskus nyårstal till den diplomatiska kåren en redovisning av de aktuella statliga fördragen under 2018. Heliga stolen upprätthåller enligt pressmeddelandet för närvarande...
Efter år av förhandlingar mellan Kina och Vatikanen har man nu enligt uppgift nått en ”preliminär överenskommelse” som kommer att leda fram till ett avtal när det gäller biskopsutnämningar. Det...
Franciskanpater Fernand ”Ferd” Cheri III, född i New Orleans och verksam som studentpräst vid Quincy University i Illinois, har av påven Franciskus utnämnts till hjälpbiskop i New Orleans ärkestift. Utnämningen...
Heliga stolen har avvisat en uppmaning från Förenta Nationernas kommitté om barnens rättigheter om ändringar i kanoniska lagen och har formellt kritiserat gruppen för ”grav missuppfattning av Heliga stolens suveränitet”,...
Relationerna mellan katoliker och buddhister i Sri Lanka är iskylda. Påven Franciskus skall besöka ön den 15 januari 2015, det andra besöket under hans asiatiska resa efter Korea. Sedan nyheten...
Situationen för de koptiska kristna i Egypten har förbättrats sedan Muslimska brödraskapet störtades av militären 2013 och antalet konversioner från islam till den koptiska kyrkan ökar, enligt en rapport på...
Ulla Gudmundson, mellan 2008 och 2013 Sveriges ambassadör vid Heliga stolen, har skrivit en med anledning av att det i övermorgon den 13 mars är ett år sedan påven Franciskus...
STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla...
Irans president Hassan Rohani återupptar dialogen mellan den muslimska världen och den kristna, och hoppas på en allians mellan Iran och Heliga stolen som ska ta upp de stora frågor...