Tagged 'Heliga stolen'

Vatikanens diplomati under 2018

Vatikanen offentliggjorde under måndagen med anledning av påven Franciskus nyårstal till den diplomatiska kåren en redovisning av de aktuella statliga fördragen under 2018. Heliga stolen upprätthåller enligt pressmeddelandet för närvarande diplomatiska förbindelser med 183 stater. Till dessa kommer EU och…

Afroamerikansk franciskan ny hjälpbiskop i New Orleans

Franciskanpater Fernand ”Ferd” Cheri III, född i New Orleans och verksam som studentpräst vid Quincy University i Illinois, har av påven Franciskus utnämnts till hjälpbiskop i New Orleans ärkestift. Utnämningen kungjordes på måndagen av ärkebiskop Carlo Maria Vigano, Heliga stolens…

Konversioner till kristendomen ökar i Egypten

Situationen för de koptiska kristna i Egypten har förbättrats sedan Muslimska brödraskapet störtades av militären 2013 och antalet konversioner från islam till den koptiska kyrkan ökar, enligt en rapport på det latinska patriarkatets i Jerusalem hemsida. ”Organisationer i nära förbindelse…

Vatikanen = kyrkan?

STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla 193 medlemsstater som undertecknat barnkonventionen skall regelbundet genomgå en prövning…