högre utbildning

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den bild som i medier oftast visas av flyktingläger i Afrika och Mellanöstern är hopplösa, permanentade rader av tält och misär. Få skulle betrakta dessa som potentiella campus för högre...
av FREDRIK HEIDING En kort tillbakablick över de senaste årens utveckling, något om nuläget samt framtidsutsikter kan vara på sin plats nu när Newmaninstitutet firar 15 år. Visionen har sedan...
av KJELL BLÜCKERT Satsning på forskning bör göras med förtroende för forskarsamhällets egna prioriteringar. Höga förväntningar bör alltid ställas på forskningens kvalitet men inte på dess omedelbara nytta. Ny kunskap...