humanitära korridorer

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den italienska kvinnliga orden Suore serve della Divina Provvidenza [Den gudomliga försynens tjänande systrar] ställer sin fastighet i Rom gratis tillförfogande för migranter. Vatikanen meddelar att ordensgemenskapen, som ursprungligen kommer...
Brandkatastrofen i Moria-lägret på Lesbos var enligt gemenskapen Sant’Egidio ”absolut möjlig att förutse”. ”Redan när vi från gemenskapen lämnade Moria efter insats där i slutet av augusti, förekom det små...
Den italienska biskopskonferensen vill göra det möjligt för 500 flyktingar från Sudan, Somalia och Eritrea att på legal väg kunna resa in i Italien. De ska på biskopskonferensens bekostnad hämtas...