Tagged 'Ignatius av Loyola'

Italienska basketförbundet i påvlig audiens

Påven mottog i dag [den 31 maj 2021] på förmiddagen i audiens en delegation från Italienska basketförbundet, som i år fyller 100 år. Han underströk betydelsen av två aspekter i deras verksamhet: laganda och disciplin, som även kan inspirera samhället…

Ignatianskt minnesår inlett

Påven Franciskus har ägnat inledningen av det ”ignatianska året 2021/2022” en videohälsning. Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola (1491–1556) ställde Jesus Kristus i centrum av sitt liv, sade påven i det videoklipp som visades offentligt i lördags kväll. Detta uppnådde den…

Jesuiterna i Centraleuropa i nytt nätverk

Biskop Hermann Glettler ser som Guds uppdrag åt jesuiterna att utveckla en ”ny radikalitet” i missionen. I stället för att dra sig tillbaka till en skyddad inomkyrklig miljö, skall jesuiterna ha som insatsområde ”samhällslivets oroliga mötesplatser”, sade biskopen i Innsbruck…

Jesuitpater Dartman åter till Stockholm

Den österrikiske jesuitpatern Gernot Wisser, 64 år gammal, tillträder den 31 juli 2021 som ny rektor för Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum (vanligen förkortat Germanicum) i Rom. På tisdagen meddelade den österrikiska jesuitprovinsen att Jesuitordens generalsuperior pater Arturo Sosa hade…