Tagged 'Jungfru Maria'

Moder Teresas helgonförklaring allt närmare?

Vatikanen studerar nu fallet med en brasiliansk man som helt oförklarligt har botats från cerebral abscess (hjärnböld), vilket skulle kunna vara det mirakel som leder till att saliga Moder Teresa av Calcutta kan kanoniseras, det vill säga helgonförklaras (hon saligförklarades…

Troskongregationen undersöker Medjugorje

Påven Franciskus bekräftar att Vatikanens troskongregation för närvarande rådslår om den uppenbarelse av jungfru Maria, som påstås ha ägt rum i den lilla staden Medjugorje i Hercegovina samt om den vallfärdsrörelse, som det gett upphov till. Den kommission som tillsattes…

Nyutkomna böcker om Maria

av FREDRIK HEIDING Flera under hösten nyutkomna böcker skildrar traditioner av olika slag kring Jungfru Maria, och denna litteratur ger värdefull läsning inte minst inför de kommande högtiderna. Advents- och jultiden går i Guds moder Marias tecken. Den 8 december…

Kaldéisk patriark vädjar om stopp på emigration

”Om vi lämnar Irak blir vi avskurna från våra historiska rötter, för framtiden beror på vårt engagemang och vårt inflytande i landet”, säger hans salighet Mar Raphael I Louis Sako, kaldéisk patriark i Irak. ”Vår framtid är här, inte i…

Roms virtuella katakomber i Google

Genom Google går det nu att besöka några av Roms katakomber. Den 19 november invigdes Priscillakatakomben vid Via Salaria i norra Rom som första ”virtuella katakomb”. Om man i Google Maps söker på ”catacombe di Priscilla” och klickar på fotot…