Justitia et Pax

Filter

Datumintervall
Kyrkan tar inte partipolitisk ställning, men uppmanar alla att delta aktivt i samhällslivet. Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution Gaudium et spes: Kyrkan i världen av idag, slår fast att alla medborgare som...
av PER BESKOW Septembernumret av Axess har som sitt särskilda tema ”Religion i det 21:a århundradet”. Här finns fem läsvärda uppsatser om detta ämne. Adrian Wooldridge, redaktionschef på The Economist, blev...
Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet...
KLAUS MISGELD Hur står det till bland världens katoliker när det gäller synen på sex, samlevnad och familj i förhållande till kyrkans lära? Om detta vill man veta mer i...
KLAUS MISGELD Folkomröstningen i Schweiz som resulterade i en mycket knapp majoritet mot en så kallad ”massinvandring” har väckt stort uppseende inte minst i EU-länderna. I flera europeiska stater, däribland...
”Europeiska Unionen har internationellt sett den mest avancerade lagstiftningen mot människohandeln”, sade EU-kommissionens ansvariga för kampen mot människohandeln (trafficking), Myria Vassiliadou [se foto], när hon talade med Vatikanradion i samband...
Kommissionen för rättvisa och fred (Justitia et Pax) i Hongkongs stift kräver i The Universal Periodic Review Regarding Religious Freedom in the People’s Republic of China att Förenta nationerna allvarligt...
Spänningarna mellan den kinesiska regeringen och de oregistrerade katolska gemenskaperna har vuxit efter det att fyra präster greps förra månaden, enligt en rapport från Honkongs Justitia et Pax-kommission. Rapporten skickades till...
Då det började spekuleras om flyganfall mot Syrien från västmakternas sida vädjade en grupp katolska biskopar om en politisk lösning och katolska ledare i Europa varnade för att en militär...
Sekreteraren för den påvliga kommissionen Justitia et Pax, Mario Toso, säger att endast förhandlingar kan leda till fred. ”En militär intervention kan aldrig vara lösningen på Syriens problem och skulle...
Uttalande från Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, med anledning av USA:s hot om ett missilangrepp mot Syrien Kan vi skydda kvinnor, män och barn...
Företagande har en andlig dimension, som inte näringslivets ledare bör bortse ifrån. Det påpekade kardinal Peter Turkson, ledare för Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vid den...