Tagged 'Justitia et Pax'

Kardinalsrådet sammanträder om kuriereform

Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet inom de olika kongregationerna och råden komma att stå i…

Vatikanen: Konferens mot människohandel

”Europeiska Unionen har internationellt sett den mest avancerade lagstiftningen mot människohandeln”, sade EU-kommissionens ansvariga för kampen mot människohandeln (trafficking), Myria Vassiliadou [se foto], när hon talade med Vatikanradion i samband med en konferens i Vatikanens trädgårdar. ”Vi har inom EU…

Spänningarna ökar åter mellan katolska kyrkan och Kina

Spänningarna mellan den kinesiska regeringen och de oregistrerade katolska gemenskaperna har vuxit efter det att fyra präster greps förra månaden, enligt en rapport från Honkongs Justitia et Pax-kommission. Rapporten skickades till Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter i Genève i måndags,…