kardinal Vincent Nichols

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, har försäkrat den nya premiärministern Liz Truss om sina böner, och han åberopade katolska socialläran som grund för ett svar på levnadskostnadskrisen. På biskoparnas...
Många katolska stift i västvärlden har anmälts av personer som utsatts för sexuella övergrepp. Det har som regel rört själva övergreppen. Nu ska ärkestiftet Westminster i England och kardinal Vincent...
I England träder den 5 november återigen hårdare restriktioner i kraft, vilket innebär ett förbud mot offentliga mässor och gemensam andakt med undantag för begravningar där det istället är en...
Den 6 april ägde en ekumenisk manifestation mot kriminellt våld rum på Trafalgar Square i London under mottot ”Standing Together Rally”, rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet genom Rose Gamble. Manifestationen samlade...
Storbritannien har inlett en oberoende undersökning av förföljelse mot kristna världen över, något som välkomnas av ärkebiskopen av Westminster kardinal Vincent Nichols. Rapporten ska presenteras till påsk och ge den...
I ett brev publicerat i Daily Telegraph har bland andra tidigare ärkebiskopen av Canterbury, Lord Rowan Williams (anglikanska kyrkan), och den välkände anteteisten professor Richard Dawkins vädjat om att Storbritanniens...
I Storbritannien har ännu en prominent kyrkoföreträdare uttalat sig mot landets utträde ur Europeiska unionen. ”EU är i sin summa större än sina enskilda delar”, skriver den engelske kardinalen Cormac...
Andelen katoliker som går i bikt har ökat ”dramatiskt” i England och Wales under de första månaderna av innevarande Barmhärtighetens jubelår, berättade ärkebiskopen av Westminster och överhuvudet för katolska kyrkan...
Den brittiska regeringens anti-terrorstrategi riskerar på vissa punkter att göra enorm skada, sade den engelska katolska kyrkans överhuvud, ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols i samband med en föreläsning i...
Anglikanska kyrkans primas, ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby, kräver en samlad europeisk lösning av flyktingkrisen. Mer än någonsin under efterkrigstiden i Europa fordras ”ett gemensamt handlande”, sade han i ett...
På det katolska universitetet St. Mary’s University i London har det i dagarna bildats ett centrum för att undersöka och bekämpa människohandel och slaveri. Sociologen och den framtida ledaren för...
I ett brev till Storbritanniens utrikesminister Philip Hammond skriver ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, att han ”välkomnar de humanitära insatser” den brittiska regeringen gjort i Irak under de senaste...