Tagged 'Karl den store'

Biskop Anders manar Europa till barmhärtighet

Till ett barmhärighetens Europa manar biskopen av Stockholms katolska stift, Anders Arborelius. Idealet skall vara ”att Europa skall vara en civilisation präglad av gudomlig och mänsklig barmhärtighet”, sade han på lördagskvällen i Frankfurt am Main. Biskop Arborelius som också ordförande…

Karl den Store framställd som en kantig figur

Karl den Store (742–814) finns nu också som seriefigur. Punktligt till öppnandet av den stora utställningen om Karl i Aachen har på Eupener Grenz-Echo-Verlag-serien ”Karl och hans kompisar” publicerats av tecknaren Anja Kipp och historikerna Josef Stiel och Carla Rodrigues….

Piltz i SvD om Karl den store

Signums medarbetare Anders Piltz har i dag en understreckare om Karl den store (”Med latinet tämjde Karl en kontinent”) i Svenska Dagbladet. Red. Signum 2014-01-28 https://www.svd.se/kultur/understrecket/med-latinet-tamjde-karl-en-kontinent_8935040.svd

Karl den stores jubileumsår

Med en vesper i Aachens domkyrka nu på lördag inleds officiellt jubileumsåret för Karl den store (747/48–814). På söndag kl. 10 följer en gudstjänst med Aachens biskop Heinrich Mussinghoff, meddelade stiftet tisdagen den 21 januari. Då kommer även Karlsbysten och…