Karl den store

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Till ett barmhärighetens Europa manar biskopen av Stockholms katolska stift, Anders Arborelius. Idealet skall vara ”att Europa skall vara en civilisation präglad av gudomlig och mänsklig barmhärtighet”, sade han på...
Karl den Store (742–814) finns nu också som seriefigur. Punktligt till öppnandet av den stora utställningen om Karl i Aachen har på Eupener Grenz-Echo-Verlag-serien ”Karl och hans kompisar” publicerats av...
Professor Dick Harrison granskar sakkunnigt [här] min understreckare i Svenska Dagbladet (28 januari) om Karl den store och hans insatser för bildningens återupprättande i Västeuropa. Han menar att jag övertolkat...
Signums medarbetare Anders Piltz har i dag en understreckare om Karl den store (”Med latinet tämjde Karl en kontinent”) i Svenska Dagbladet. Red. Signum 2014-01-28 https://www.svd.se/kultur/understrecket/med-latinet-tamjde-karl-en-kontinent_8935040.svd
Med en vesper i Aachens domkyrka nu på lördag inleds officiellt jubileumsåret för Karl den store (747/48–814). På söndag kl. 10 följer en gudstjänst med Aachens biskop Heinrich Mussinghoff, meddelade...