Kerstin Hedberg Nyqvist

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I kulturdelen i tidningen Trelleborgs Allehanda uppmärksammar kulturskribenten Peter Viktorsson senaste numret (1/2015) av tidskriften Signum. Han kommenterar särskilt ledartexten ”Är fosterdiagnostik rashygien?” av Kerstin Hedberg Nyqvist och artikeln ”Jean Vaniers ark”,...
BENGT SÄFSTEN Samvetsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen som säger: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Under många år...