Tagged 'Kölnerdômen'

Protest mot Pussy Riot-domen i Kölnerdômen

En sympatiaktion för de kvinnor i Pussy Riot som dömdes i Moskva ägde rum på söndagen i Kölns domkyrka. På söndagsmorgonen störde en grupp på tre sympatisörer gudstjänsten i dômen. I början av den eukaristiska bönen stormade de, klädda i…