konversioner

Filter

Datumintervall
Datumintervall
”Denna enda Kristi kyrka … har sin konkreta existens i den katolska kyrkan, som leds av Petri efterträdare och av biskoparna i gemenskap med honom.” Andra Vatikankonciliets konstitution om kyrkan,...
Nästan hälften av medlemmarna i en anglikansk församling i södra London har, tillsammans med sin kyrkoherde, gått över till den katolska kyrkan. Den 63-årige prästen Donald Minchew, från Croydon i...
I USA har Vatikanen upprättat en särskild stiftsliknande organisation inom den katolska kyrkan för anglikaner som vill gå över. I söndags, den 1 januari, meddelade Vatikanen att troskongregationen upprättat ett...
Den katolska kyrkan växer i de nordiska länderna. Orsakerna till denna trend, som går stick i stäv med utvecklingen i resten av Europa, är invandring, stigande antal flyktingar, konversioner samt...