kyrkohistoria

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ANDERS PILTZ Efter mångårigt arbete inom Katolska liturgiska nämnden (KLN) har den definitiva svenska utgåvan av tidegärden, på latin Liturgia horarum, utkommit med titeln Timmarnas liturgi i fyra band....
Som minoritet i ett land dominerat av muslimer utgör Iraks kristna en sammansatt grupp med gamla rötter som går tillbaka till aposteln Thomas.  Här finns ett panorama av kristna, från...
Ett forskarlag med den tyske kyrkohistorikern Hubert Wolf rapporterar i tidningen Die Zeit om de första dokumentfynden efter öppnandet av Vatikanens arkiv över Pecellipontifikatet. Nya dokumentfynd i Vatikanen visar tydligt...
– Apropå Dick Harrisons argumentation för att Sveriges kristnande inte försämrade kvinnans ställning. Det är ett vanligt påstående nuförtiden att Sveriges kristnande skulle ha inneburit en försämring av kvinnornas ställning i...