Liturgiam authenticam

Filter

Datumintervall
av ANDERS EKENBERG Italienska biskopskonferensen har nyligen beslutat om en ny översättning av mässans texter till italienska. I den återges två välkända texter, Fader vår och lovprisningen Gloria, annorlunda än...
av STEN HIDAL Det har kommit ett motu proprio, en påvlig förordning, med titeln Magnum principium, som reglerar arbetsgången för översättning av liturgiska texter. Enligt denna förordning skall huvudansvaret för...
När texterna i den katolska liturgin översätts till de olika ländernas språk eller när tidigare översättningar bearbetas, så skall detta i framtiden ske utan ett omfattande ingripande från Rom. Detta...
Påven Franciskus har beslutat om ny regler för hur kyrkans liturgiska texter ska översättas. Med dessa stärker han de lokala biskopskonferensernas roll. Under lördagen offentliggjorde Vatikanen ett motu proprio, en...