Tagged 'Maria Luisa Prosperi'

Italiensk benediktinsyster saligförklarad

Maria Luisa Prosperi (1799–1847) saligförklarades i går i domkyrkan i staden Spoleto i Umbrien, Italien. Ceremonin leddes av prefekten för Vatikanens kongregation för saligförklaringar, kardinal Angelo Amato. Maria Luisa Prosperi var abbedissa för benediktinklostret Monastero delle Benedettine S. Lucia in Trevi….