Mit brennender Sorge

Filter

Datumintervall
Datumintervall
– Encyklikan Mit brennender Sorge 1937. En ofta diskuterad fråga är den katols­ka kyrkans förhållande till nationalsocialismen i Tyskland, särskilt under åren 1933–1945 då nazisterna hade makten. Fortfarande dyker nytt material...