modernitet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ULF JONSSON – Utan värden, ansvarstagande och gränser undergrävs människans frihet. Under den gångna sommaren har den mänskliga frihetens gränser och vikten av etiska normer återkommande diskuterats i massmedierna. Två...
av KJELL BLÜCKERT Som en trött gammal mormor, så har påven Franciskus återkommande karakteriserat den europeiska kontinenten i tal inför europeiska politiker. Om detta är en rättvis beskrivning kan man...
av GÖSTA HALLONSTEN Andra Vatikankonciliets betydelse för den katolska kyrkans öppning mot den moderna världen kan inte överskattas. Men här börjar också problemen, och tolkningarna går isär. Öppningen mot världen...
Religionssociologen Peter I. Berger i Boston har på nytt tillbakavisat tesen att religionerna kommer att försvinna i ett längre perspektiv. Religion spelar nästan överallt i världen i dag en stor...