Tagged 'ordinariat'

Anglikanska ordenssystrar konverterar

Elva anglikanska ordenssystrar från södra England har gemensamt med sin priorinna gått över till katolska kyrkan. Kvinnorna tillhörde Community of St Mary the Virgin, en av de äldsta ordnarna i Church of England, och de blev i Oxford högtidligt upptagna…

Lutherska ordinariat möjliga enligt kardinal Koch

Ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, sade att upprättandet av nya ordinariat möjligen skulle kunna inrättas för katolskt sinnade lutheraner såsom det hade gjorts för missnöjda anglikaner, om de så önskar. I en intervju…

Anglikaner i London konverterar

Nästan hälften av medlemmarna i en anglikansk församling i södra London har, tillsammans med sin kyrkoherde, gått över till den katolska kyrkan. Den 63-årige prästen Donald Minchew, från Croydon i södra London, vänder den anglikanska kyrkan ryggen, på grund av…

Anglikaner upptas i katolska kyrkan i USA

Enligt ett meddelande från Vatikanen på nyårsdagen har det förväntade ordinariatet för tidigare anglikaner upprättats i USA, ett år efter det att det engelska ordinariatet bildades. The Personal Ordinate of the Chair of St. Peter, som är dess officiella namn…