ordinariat

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHARLOTTA SMEDS En intervju med kuriekardinal Kurt Koch. Som prefekt för Påvliga rådet för de kristnas enhet är han, näst påven, den högste ansvarige för den katolska kyrkans relationer...
Elva anglikanska ordenssystrar från södra England har gemensamt med sin priorinna gått över till katolska kyrkan. Kvinnorna tillhörde Community of St Mary the Virgin, en av de äldsta ordnarna i...
Ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, sade att upprättandet av nya ordinariat möjligen skulle kunna inrättas för katolskt sinnade lutheraner såsom det hade gjorts...
”Denna enda Kristi kyrka … har sin konkreta existens i den katolska kyrkan, som leds av Petri efterträdare och av biskoparna i gemenskap med honom.” Andra Vatikankonciliets konstitution om kyrkan,...
Nästan hälften av medlemmarna i en anglikansk församling i södra London har, tillsammans med sin kyrkoherde, gått över till den katolska kyrkan. Den 63-årige prästen Donald Minchew, från Croydon i...
I USA har Vatikanen upprättat en särskild stiftsliknande organisation inom den katolska kyrkan för anglikaner som vill gå över. I söndags, den 1 januari, meddelade Vatikanen att troskongregationen upprättat ett...
Enligt ett meddelande från Vatikanen på nyårsdagen har det förväntade ordinariatet för tidigare anglikaner upprättats i USA, ett år efter det att det engelska ordinariatet bildades. The Personal Ordinate of...