Tagged 'Oscar Romero'

Sju helgonförklaringar 14 oktober

Söndagen den 14 oktober leder påven Franciskus en mässa på Petersplatsen, vid vilken sju män och kvinnor kommer att helgonförklaras, och bland dessa finns påven Paulus VI och ärkebiskop Oscar Romero. Till denna mässa, som firas under den pågående biskopssynoden,…

Klartecken från påven att helgonförklara Oscar Romero

Påven Franciskus har gett grönt ljus för kanoniseringen av den mördade ärkebiskopen av San Salvador, Oscar Romero. Han har bekräftat ett mirakel och ceremonin kommer att äga rum i samband med Världsungdomsdagen i Panama i januari 2019. Romeros mirakel auktoriserades…

En bön för El Salvador

Nu kommer den att ske: saligförklaringen av Oscar Romero. 35 år efter hans martyrdöd kommer stora skaror av pilgrimer till El Salvador den 23 maj för att hedra Romeros liv och vittnesbörd. Ärkebiskopen av El Salvador var ”ett tecken som…

Oscar Romero saligförklaras 23 maj

Den 23 maj kommer den tidigare ärkebiskopen i El Salvador, Oscar Romero att saligförklaras. Romero, en uttalad kämpe för sitt lands fattiga och förtryckta led martyrdöden 1980 genom att skjutas ihjäl mitt under det att han firade mässan. Ärkebiskop Vincenzo…

Saligförklaring av Oscar Romero på gång

Påven Franciskus har meddelat att processen med en saligförklaring av den mördade ärkebiskopen från El Salvador, Oscar Romero, nu fortskrider ”på vanligt sätt”. Under några år var processen blockerad av Troskongregationen med hänvisning till ”försiktighetsskäl”. Nu har emellertid ärendet återupptagits…