palliativ vård

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MIKAELA LUTHMAN Prioriteringar hör till sjukvårdens vardag. Resurserna är inte obegränsade och bedömningar om vilka vårdinsatser som ska genomföras behöver göras fortlöpande. Patientens väl måste alltid stå i centrum,...
av JENNY LINDBERG En undersökning från 2021 har visat att våld mot hälso- och sjukvården och dess företrädare, vilket förekom i lägre grad före covidpandemin, har ökat kraftigt över hela världen....
av MIKAELA LUTHMAN De flesta som arbetar med palliativ vård känner igen situationen: du hamnar bredvid en person på en middag, ni småpratar om ditt och datt – och förr...
Från och med torsdag kommer en internationell konferens i Vatikanen att diskutera risker och möjligheter med prenatal diagnostik. Enligt programmet, som offentliggjordes under måndagen, kommer det att handla om medicinska...
av MIKAELA LUTHMAN Att mäta en annan människas subjektiva lidande är naturligtvis omöjligt. Och att ställa det ena lidandet mot det andra är meningslöst. I sjukvården måste vi utgå från...
I ljuset av utvecklingen i Kanada, efterfrågar nu Kanadas biskopar en tydlig distinktion mellan palliativ vård och hjälp att dö. Den palliativa vården måste fortsätta vara en distinkt vårdform som...
av JENNY LINDBERG Katoliker som arbetar inom svensk vård kan ibland ställas inför situa­tioner där samvetet och praxis krockar. Jenny Lindberg skriver om avvägningar, risker och särskilt viktiga områden. Artikeln...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST – Den medicinska utvecklingen måste underordnas det mänskliga livets värdighet. Nya behandlingsmetoder introduceras ofta inom vården, och fler sjukdomar kan botas eller hållas på en nivå som...
av MIKAELA LUTHMAN Det enda säkra här i livet, sade pappa till oss när vi som barn frågade om något ”verkligen var säkert”, är att vi ska dö. En vetskap...
av MIKAELA LUTHMAN – Vi människor är så olika! Vi lever och dör olika, oftast dör vi som vi levat. I den underbara boken Berättelsen om Pi av Yanne Martel (2001)...
av JENNY LINDBERG – Om palliativ vård i livets slutskede. I denna artikel delar jag med mig av mina egna erfarenheter och tankar kring mitt arbete som njurmedicinsk specialistläkare. Under mina...
av Mikaela Luthman – Religionen löser inte lidandets problem men ger hjälp att hantera existensen. Vi talar för mycket om Gud, hävdar religionsvetaren, teologen och f.d. nunnan Karen Armstrong. Gör vi?...