Tagged 'Påven Johannes Paulus II'

Bowling med biskopar och annat på Världsfamiljemötet

”Ta med mitran och ett bowlingklot om du planerar att komma till Philadelphia för Världsfamiljemötet i höst”, uppmanade Philadelphias ärkebiskop Charles Chaput sina 250 biskopskollegor vid de amerikanska biskoparnas generalförsamling i St. Louis häromdagen. Den internationella sammankomsten för katolska familjer…

Kina: Moder Teresas ouppfyllda dröm

Moder Teresa avled den 5 september 1997. Vid sjutton-årsminnet av den dagen håller hennes systrar i Missionaries of Charity ännu fast vid sitt hopp om att kunna öppna ett hus på Kinas fastland. ”Vi är redo att öppna ett hem…

Mässa vid påvestenen i Gamla Uppsala 7 juni

Med anledning av det besök som påven Johannes Paulus II gjorde i Sverige 8–10 juni 1989 har ett 25-årsjubileum ordnats under våren 2014. Jubileet avslutas med en utomhusmässa lördagen den 7 juni kl. 16 vid påve­stenen i Gamla Uppsala. Huvud­celebrant är den apostoliske…