Påvliga rådet för interreligiös dialog

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Företrädare för de stora kristna kyrkorna och för taoismen har träffats för ett dialogmöte i Singapore. I centrum för mötet stod etiska frågor, meddelade Vatikanen vid det tre dagar långa...
Mitt i den fortsatta våldsanvändningen från ISIS och andra militanta islamistiska grupper har Påvliga rådet för interreligiös dialog publicerat en deklaration som understryker att dialog med islam behövs ”nu mer...
Den nya sekreteraren för det Påvliga rådet för interreligiös dialog, prästen Miguel Ayuso, har talat på en internationell interreligiös konferens i Istanbul, Turkiet. Konferensens teman fokuserade på muslimska och kristna...