Tagged 'Polen'

Solidaritet

av JAN HENRIK AMBERG Vi uppmärksammar i år att det har gått 40 år sedan den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet (Solidarnosc) bildades. Under en landsomfattande strejk i augusti 1980 uppstod något som ditintills varit otänkbart: en självständig fackförening bakom järnridån. På…

Polens biskopar: hbtq-personer måste respekteras

Polens biskopar katolska biskopar betonar skyldigheten att respektera homo-, bi- och transsexuella. ”Varje form av fysiskt eller verbalt våld, varje form av huliganbeteende och varje form av aggression mot hbtq-personer är oacceptabel”, skriver de i sin ”Den polska biskopskonferensens ståndpunkt…

Polen: miljoner polacker följer gudstjänsterna på TV

Som en följd av corona-epidemin följde Polens 38 miljoner medborgare gudstjänsterna i TV, enligt den polska biskopskonferensens uppskattning förra söndagen. TV och radio inställer vissa program och sänder gudstjänster dagligen live. Det statliga programmet TVP3 sänder varje kväll kl. 20…

Kardinalen i Kraków

av RICHARD SWARTZ Någon gång kring mitten av sjuttiotalet besökte jag i Warszawa KIK, den katolska intelligentians klubb, en lekmannaorganisation som dominerades av äldre herrar i slitna kostymer av förkrigssnitt och högdragna, inte sällan adliga damer, som serverade te i…

I Polen deltar 38 procent av katolikerna i söndagsmässan

38,3 procent av Polens katoliker deltar i söndagsmässan. Det framgår av statistik för år 2017, som den polska biskopskonferensen offentliggjorde under tisdagen. Störst andel gudstjänstbesökare (71,7 procent) och andel kommunikanter (27,6 procent) uppvisar stiftet Tarnow i sydöstra Polen. Grundandet av…

Marx: Nationalism och kristendom går inte ihop

Enligt kardinal Reinhard Marx, ordförande i den tyska biskopskonferensen, är nationalism och katolicism oförenliga. Det hävdar han i en intervju med Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) och Deutscher Welle i Gdansk, Polen. Överdrivna nationalkänslor är de största orsakerna till krig, betonade kardinalen….