Robert Zollitsch

Filter

Datumintervall
Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, är starkt kritisk mot den själavårdshandledning för människor som har separerat, skilt sig eller gift om sig efter skilsmässan, som ärkestiftet Freiburg har...
Ledningarna för de två stor tyska kyrkorna reagerar med skepsis på uppropet från framträdande kristna om Ökumene jetzt [Ekumenik nu]. Att övervinna kyrkosplittringen är inte möjligt utan en solid teologisk...
Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch engagerar sig alltjämt för att skilda katoliker som gift om sig ska kunna få ta emot kommunionen. ”Vi närmar oss ämnet och...
Enligt katolsk uppfattning är äktenskapet ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. I enlighet med Jesu undervisning i evangelierna (t ex Markus 10:1-12) avvisar den katolska kyrkan möjligheten...