sekularisering

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING Sociologen Max Weber (1864–1920) myntade begreppet ”avförtrollning av världen”, med vilket han avsåg att den religiösa dimensionen i tillvaron gradvis tynat bort. Människors livsåskådning präglades redan vid...
Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin uttalade sig under annandag påsk i en intervju i flera aktuella kyrkopolitiska frågor. Med den spanska radiostationen Cope talade han om läget i Kina, om trosförlusten i...
Med tanke på den institutionaliserade religionens betydelse i många europeiska länder kan det kanske vara lätt att ansluta sig till tesen om att moderniseringen går hand i hand med sekularisering...
Den tyska förbundskanslern Angela Merkel avvisar kritiken att CDU inte längre är tillräckligt kristet eller katolskt. CDU förblir förpliktigat till den kristna människosynen, men det gör inte anspråk på att...
av KJELL BLÜCKERT – Om nordiska värden, statsindividualism och sega strukturer. I den kontinuerligt pågående sociologiska studien World Value Survey studeras värderingar och deras förändringar i förhållande till det sociala och...
Våldet i Colombia sprider ”alltjämt smärta, ensamhet, död och orättvisa”, bland människorna, sade påven Benedictus XVI på måndagen till de katolska biskoparna i det sydamerikanska landet. Kyrkan måste bidra till...
– I ett samhälle som amputerat bort religionen ställs kyrkorna inför nya utmaningar. I Henry Kissingers 900-sidiga volym Diplomacy publicerad 1993 finns inte ordet religion. Författaren medger nu att detta...
Tvärtemot den utbredda föreställningen att samhällets modernisering går hand i hand med mindre religion, kommer religion att spela en viktig roll i framtiden. Det sade den tyske historikern Paul Nolte...
Är Sverige fortfarande inne i en sekulariseringsprocess? Eller är vi i själva verket inne i dess motsats, något man kunde kalla för en sakraliseringsprocess? Det finns många olika definitioner av...
Under en föreläsning i universitetet Gregoriana i Rom i måndags, den 12 december, uppmanade den brittiske överrabbinen Lord Sacks till en allians mellan judar och kristna mot ”sekulariseringens aggressiva krafter...