Tagged 'sexuella övergrepp'

Sauve: ingen koppling mellan celibat och övergrepp

Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har det funnits orimliga föreställningar om celibatet som har gjort det…

Påven Franciskus: ”Detta är en vanärans dag”

Under onsdagens allmänna audiens uppehöll sig påven vid den uppmärksammande rapporten från kommissoinen CIASE, offentliggjord i går den 5 oktober, om sexuella övergrepp mot minderåriga i kyrkan i Frankrike. Offentliggörande av rapporten från CIASE följdes uppmärksamt från Vatikanen, särskilt inom…

Rapport om övergrepp i Frankrike offentliggjord  

Efter nästan tre års arbete offentliggjorde Ciase, den oberoende kommission för sexuella övergrepp inom kyrkan, sin rapport tisdagen 5 oktober. Rapporten som utarbetats under ledning av Jean-Marc Sauvé omfattar nästan fem hundra sidor och över två tusen sidor bilagor. Den…

Påvens reaktioner på Ciaserapporten

”Den helige fadern informerades om resultatet av Ciaserapporten [Ciase: den oberoende kommission som fick i uppdrag att granska förekomsten av sexuella övergrepp i katolska kyrkan i Frankrike] i samband med sitt möte häromdagen med de franska biskoparna på ad limina-besök….

Påven ger kardinal Woelki timeout

Sedan över ett år tillbaka skakas ärkestiftet Köln av en förtroendekris. Orsaken var stiftets ärkebiskop kardinal Rainer Maria Woelki och hans medarbetare. Missnöjet växte sig allt starkare sedan han, med hänvisning till juridiska hinder, ogiltigförklarade en rapport om hur man…

Avancerade studier i antropologi för att skydda minderåriga

Det 2012 öppnade Centrum för skydd av minderåriga ska uppgraderas från ett studieprogram som ger diplom till en full licentiats- och doktorsutbildning i antropologi (vilket något förenklat är detsamma som människosyn), skriver Catholic News Agency. Institutet ska arbeta interdisciplinärt med…

Kardinal Marx beredd att avgå

Kardinal Reinhard Marx har bett påven Franciskus att anta sitt erbjudande om att avstå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland och att avgöra hur han i stället kan vara verksam framöver. I ett brev av…