sexuella övergrepp

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING Hur förhåller sig den synodala vägen i Tyskland till dess motsvarigheter i andra delar av världen? Den frågan behandlas i ett specialnummer som nu i dagarna har publicerats...
av SYSTER INGRID OSB Läsningen av Magdalena Dahlborgs text ”Tystnadens slöja” i Signum nr 1/2022, om ordenssystrar som utsatts för sexuella övergrepp och maktmissbruk, fick nära nog hjärtat att brista. Av sorg,...
av BJÖRN HÅKONSSON – Reviderad utgåva av beredskapsplan mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Arbetet med att säkra barns säkerhet inom kyrkan står inte stilla. Det får det inte heller...
Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har...
Under onsdagens allmänna audiens uppehöll sig påven vid den uppmärksammande rapporten från kommissoinen CIASE, offentliggjord i går den 5 oktober, om sexuella övergrepp mot minderåriga i kyrkan i Frankrike. Offentliggörande...
Efter nästan tre års arbete offentliggjorde Ciase, den oberoende kommission för sexuella övergrepp inom kyrkan, sin rapport tisdagen 5 oktober. Rapporten som utarbetats under ledning av Jean-Marc Sauvé omfattar nästan...
”Den helige fadern informerades om resultatet av Ciaserapporten [Ciase: den oberoende kommission som fick i uppdrag att granska förekomsten av sexuella övergrepp i katolska kyrkan i Frankrike] i samband med...
Efter två och ett halvt års arbete överlämnar på tisdag den 5 oktober den oberoende kommissionen om sexuella övergrepp i kyrkan (Ciase) sin rapport om pedofili i kyrkan i Frankrike....
Sedan över ett år tillbaka skakas ärkestiftet Köln av en förtroendekris. Orsaken var stiftets ärkebiskop kardinal Rainer Maria Woelki och hans medarbetare. Missnöjet växte sig allt starkare sedan han, med...
Det 2012 öppnade Centrum för skydd av minderåriga ska uppgraderas från ett studieprogram som ger diplom till en full licentiats- och doktorsutbildning i antropologi (vilket något förenklat är detsamma som...
Kardinal Reinhard Marx har bett påven Franciskus att anta sitt erbjudande om att avstå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland och att avgöra hur han...
Påven Franciskus kommer enligt medierapporter att flytta ut en pojkskola, som i dag ligger invid Peterskyrkan, till en plats utanför Vatikanen. Detta beslut har han redan meddelat de ansvariga, rapporterar...