skyddet av civilbefolkning

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den israeliska regeringen försvarar sitt militära uppträdande på Gazaremsan mot de tyska kyrkornas uppmaning. Israel gör allt som står i dess makt för att skydda palestinska civila. Hamas, däremot, riktar...