Socialstyrelsen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST Nyligen tog en barnmorska upp en svår fråga i tidningen Dagens Medicin den 10 oktober. Hon hade tillsammans med kollegor mejlat till Socialstyrelsen efter att man...
av BENGT SÄFSTEN Alla har hört att det i högtalarna på flyget eller tåget ropas efter läkare eller sjuksköterskor i sällsynta nödlägen. Alla förväntar sig hjälp i medicinska nödlägen. Och...
av BENGT SÄFSTEN Ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området kan i vissa fall stödjas av statsbidrag. Med den säkerheten stöds utvecklingen av det civila samhället –...
BENGT SÄFSTEN Allt fler personer ställer sig positiva till organdonation. Tre av fyra är i dag för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre. ”Donationsviljan ökar, både...
BENGT SÄFSTEN Socialstyrelsen i Sverige har ett övergripande tillsynsansvar för frågor som rör vård och omsorg. De senaste åren har myndigheten presenterat nationella utvärderingar som rör insatser vid depression, ångest...
Diskussionens vågor kring diverse dieter svallar och gamla beprövade auktoriteter som Livsmedelsverket och Socialstyrelsen får allt oftare rycka ut för att mer eller mindre framgångsrikt försvara sina positioner i nutritionsfrågor....
I Svenska Dagbladet den 10/12 redovisas processen runt ett förslag från en arbetsgrupp på Socialdepartementet om ökade åtgärder för att förebygga abort. Nu har socialminister Göran Hägglund meddelat att förslaget...