Tagged 'statistik'

Vatikanen: 23 katolska missionärer dödade under 2017

Enligt Vatikanen miste under 2017 över hela världen 23 katolska missionärer och kyrkliga medarbetare livet. Det framgår av en rapport från Vatikanens presstjänst Fides. Enligt denna har sedan årets början tretton präster, en ordensbroder och en ordenssyster samt åtta personer…

Den katolska kyrkan växer snabbare än världens befolkning

Antalet katoliker i världen växer snabbare än världens befolkning. Det framgår av Vatikanens senaste statistiska uppgifterna om antalet katoliker i världen. Mellan 2005 och 2014 ökade antalet katoliker med 14,1 procent, från 1,115 miljarder till 1,272 miljarder. Världens befolkningen växte…

Cirka 6 miljoner människor kom till påven 2014

Påven Franciskus dragningskraft var stor även under hans andra år som påve. Under 2014 registrerades cirka 5,9 miljoner människor vid hans audienser, middagsböner och gudstjänster, meddelar Vatikanen. Det är 700 000 färre än 2013, under de nio månaderna efter han valts…

2,2 miljarder kristna i världen

Kristna är med totalt 2,2 miljarder anhängare världens största religiösa grupp; hälften av dem är katoliker. På andra plats kommer muslimerna med 1,6 miljarder, allt enligt en studie från Pew Research Center som publicerades på tisdagen. Hinduerna kommer därefter med…