svenska kyrkan

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus kommer att tas emot av påven Franciskus i en privat audiens i Vatikanen nu på torsdag morgon, den 2 maj. Besöket har varit påtänkt sedan...
av ULF JONSSON Nu i dagarna, från den 6 till den 19 september, pågår röstningen i Svenska kyrkans kyrkoval. Ett fenomen som sedan länge kritiseras i dessa sammanhang är att...
Med början på pingstafton 2020, 30 maj, leder kardinal Anders Arborelius och Uppsala evangelisk-lutherska stifts biskop Karin Johannesson en digital reträtt i fyra delar. Under fyra lördagar publiceras texter, musik...
av MAGDALENA DAHLBORG Två väldigt olika möten mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan har genomförts under de senaste veckorna: samtalsgrupper har redovisat sina samtal, och samtalsdagar har genomförts i...
av KJELL BLÜCKERT – Kan den av Svenska kyrkan övergivna ”dubbla ansvarslinjen” vara något för den katolska kyrkan? Kollegialitet och professionalitet diskuteras sedan en tid tillbaka i samhällssektorerna ”vård, skola, omsorg”....
av MAGDALENA DAHLBORG Reformationsminnesåret går mot sitt slut, och därmed väcks behovet av att stanna upp och reflektera över relationen mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan, en relation som...
av ULF JONSSON Direkt efter konsistoriet i Peterskyrkan på eftermiddagen i dag i Rom fick Signum tillfälle att intervjua Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, som var på plats då biskop...
av PHILIP GEISTER – Kanske blir insikten om vår oförmåga att av egen kraft skapa kristen enhet den bestående frukten av reformationsminnet. Förväntningarna inför högtidlighållandet av reformationsminnet i slutet av oktober...
av MATTIAS LUNDBERG Svenska kyrkan har ett rikt musikaliskt kulturarv, tätt sammanvävt med den europeiska konst- och folkmusiken och med rötter i katolsk liturgi. Den svenskkyrkliga kyrkomusiken är den största...
av PER BESKOW En ständigt upprepad fras i medierna är att svenska folket är världens mest sekulariserade. Hur det förhåller sig med detta är inte så säkert – det kan...
av KJELL BLÜCKERT, PHILIP GEISTER OCH FREDRIK HEIDING – Ekumeniken behöver ett gemensamt mål.   Ett inställt besök hos påven kan vara intressantare än ett som faktiskt ägt rum. När påven...
av ULF JONSSON En intervju med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén efter hennes möte med påven Franciskus i Rom. Den 4 maj var Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén i Rom,...