Sveriges Kristna Råd

Filter

Datumintervall
av NAUSIKAA HAUPT I slutet av juni möttes ett drygt hundratal deltagare för den femte internationella konferensen för receptiv ekumenik i Sigtuna, efter att den blivit uppskjuten två gånger under pandemin....
Sveriges kristna råd, SKR, har reagerat på de nya planerade smittskyddsåtgärderna. Kyrkorna har förståelse för att det behövs ytterligare smittskyddsåtgärder men är kritiska till att regeringen och Folkhälsomyndigheten inte uppmärksammar...
–Sofia Camnerin ny generalsekreterare för Sveriges kristna råd. av MAGDALENA DAHLBORG Erfarenhet av att leda en starkt kongregationalistisk gemenskap in i strukturell enhet, av aktivt konsensusarbete och av teologi för...
Har du undrat över hur församlingar kan arbeta mer inkluderande, hur det är att leva med hörselnedsättning eller hur världen framträder för någon som inte kan använda synen? Den 23...
Förutom öppnare lekmannainitiativ för att förmå regeringen att tillåta mer omfattande gudstjänstfirande, får de kristna ledarna i landet mycket direkt kritik från troende för att de inte ”ryter till” mot...
av JULIE ZYKA Hälften av de unga troende som deltog i Sveriges kristna råds undersökning från februari 2020 uppger sig ha blivit kränkta för sin tro. Rapporten uppger att skolan är...
av MAGDALENA DAHLBORG Barn som inte får träffa sina fängslade föräldrar. Minskad utevistelse. Indragna aktiviteter och inställd undervisning. Eventuellt muck till en värld där man plötsligt förväntas bära munskydd, inte...
Sveriges kristna råds presidium mötte den 25 februari jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp). Mötet var i första hand en uppföljning av en debattartikel Sveriges kristna råd skrev i november, där man...
Dagen efter riksdagsvalet samlades Sveriges kristna råds styrelse till sammanträde. I ljuset av det mycket jämna valresultatet, sett till de politiska blocken, valde styrelsen att gå ut med en uppmaning...
av MAGDALENA DAHLBORG Representanter för landets kristna mötte på onsdagen statsminister Stefan Löfven. Kyrkoledarna har noterat att det offentliga Sveriges syn på religion blir allt mer negativ, och att argumenten...
av MAGDALENA DAHLBORG Nyligen beslutade styrelsen för Sveriges kristna råd, vari textförfattaren är suppleant (jävsförhållande därmed redovisat), att rådets kansli ska omorganiseras. I rapporter i kristen media har det skrivits...
Presidiet för Sveriges kristna råd har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet apropå debatten om konfessionella friskolor. Klicka här för att läsa mer. Socialdemokraternas vallöfte om att helt förbjuda konfessionella...