Tagged 'Sveriges Kristna Råd'

Enhet för att världen ska tro

–Sofia Camnerin ny generalsekreterare för Sveriges kristna råd. av MAGDALENA DAHLBORG Erfarenhet av att leda en starkt kongregationalistisk gemenskap in i strukturell enhet, av aktivt konsensusarbete och av teologi för försoning. Det har Sveriges kristna råds nya generalsekreterare Sofia Camnerin,…

Sveriges kristna råd uppmanar till bön för Sverige

Dagen efter riksdagsvalet samlades Sveriges kristna råds styrelse till sammanträde. I ljuset av det mycket jämna valresultatet, sett till de politiska blocken, valde styrelsen att gå ut med en uppmaning till bön inför regeringsförhandlingarna. Uppmaningen, riktad till Sveriges kristna, är…