Tagged 'Troskongregationen'

Påvens nej till välsignelse av samkönade par

Ingen kan ha blivit särskilt förvånad över Troskongregationens Nej under måndagen. Det skulle ha varit en sensation om Vatikanen hade gett sitt placet till välsignelse av homosexuella partnerskap. På frågan ”Har kyrkan fullmakt att välsigna förbindelser mellan personer av samma…

Påven föreslår radikal omorganisation av kurian

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Christopher Lamb i Rom att påven Franciskus vill skapa en helt ny organisation i kurian där evangelisation är det övergripande målet för allt arbete och ett uttryck för påvens betoning av att kyrkan är…

Är det läran eller omständigheterna?

Katolska teologer har de senaste dagarna diskuterat den förändrade formuleringen i Katolska kyrkans katekes § 2267, om dödsstraffet, och då särskilt frågat sig exakt vad förändringen innebär. Förändringen godkändes i maj men annonserades först 2 augusti i ett brev till…

Påven kommer att utnämna 14 nya kardinaler

Påven Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler, vilket kommer att ske den 29 juni i Rom. Detta kungjorde han i samband med Angelus-bönen vid Petersplatsen i går söndag. Påven sade att utnämningarna ska återspegla den universella kyrkan. Bland de…

Lekfolk råder Troskongregationen

Påven Franciskus utsåg på lördagen fem nya rådgivare till Troskongregationen, och lite oväntat är tre av dessa kvinnliga teologer, jämte två präster. Det är, enligt Catholic News Service, första gången lekkvinnor utsetts till rådgivare (enligt Catholic News Agency är detta…

Kardinal Müller slutar på Troskongregationen

I morgon, söndagen den 2 juli, slutar kardinal Gerhard Ludwig Müller sin tid som prefekt för Troskongregationen i Rom. Han efterträds av den spanske jesuitpatern Luis Francisco Ladaria Ferrer (se fotot här bredvid), som sedan 1984 är professor i teologi…