Tyskland

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I samband med den särskilda synodala vägen i katolska kyrkan i Tyskland har relationerna mellan kyrkoledningen i Vatikanen och de katolska biskoparna i Tyskland tidvis varit mycket anspända. Så ingrep...
För första gången har en katolsk biskop i Tyskland trätt tillbaka i samband med övergreppsskandaler. Påven har accepterat avgångsansökan från Osnabrücks biskop Franz-Josef Bode (72 år), meddelade Vatikanen på lördagen...
av ULF JONSSON Den katolska kyrkan genomför för närvarande en global synodal process, initierad av påven Franciskus. Processen syftar till en förnyelse av kyrkan och av de troendes andliga liv....
Några dagar före den fjärde plenarförsamlingen för dialogen om den katolska kyrkans framtid i Tyskland, den ”synodala vägen”, insisterar ordföranden för den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing återigen på förändringar....
–Den tredje synodala samlingen i Frankfurt am Main. ”Det är betydelsefulla texter som har slutbehandlats, och det ligger mycket arbete bakom”, sammanfattade biskopen i Mainz, Peter Kohlgraf resultatet av den...
Många medier talar rentav om en ”kyrkosplittring” och den synodala vägen i Tyskland diskuteras även utomlands. Biskop Bertram Meier, ordförande för världskyrkans konferens, pläderar i denna intervju för att ”lätta...
Den tyska förbundsregerings ansvarige för världsvid religionsfrihet, Markus Grübel, ser med ”stor oro” på läget för religiösa och etniska minoriteter i Afghanistan. ”Väldigt många människor som kvinnliga aktivister och journalister...
av HEINZ WERNER WESSLER Många råvaror, men även färdiga produkter som mattor och kläder, exporteras från fattiga länder i det globala Syd till de rika länderna i Nord. Boomen för...
Focolare-rörelsen i Tyskland, Österrike, Schweiz och Lichtenstein har sedan en tid tillbaka kontaktställen för personer som utsatts för prästers övergrepp och maktmissbruk. Dessutom har man startat en hemsida med temat...
Pater Bernd Hagenkord, jesuit och andlig vägledare för den ”synodala vägen” i Tyskland [läs mera här: https://signum.se/artikelarkiv/den-synodala-vagen-symptom-eller-utvag] uppmanar till verbal nedrustning och ett hyfsat debattklimat. I senaste numret av kyrkobladet...
Ingen kan ha blivit särskilt förvånad över Troskongregationens Nej under måndagen. Det skulle ha varit en sensation om Vatikanen hade gett sitt placet till välsignelse av homosexuella partnerskap. På frågan...
av KJELL BLÜCKERT   Påven Franciskus påpekade vid 50-årsjubileet av biskopssynodens införande efter Andra Vatikankonciliet att det är ”synodalitetens väg som Gud förväntar sig av kyrkan i det tredje årtusendet”....