världsdagen för urbefolkningar

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Biståndsorganisation vädjar på världsdagen för urbefolkningar (den 9 augusti): Kampen för urbefolkningarnas rättigheter i Latinamerika ligger också i en global klimatpolitiks intresse. Biståndsorganisationen Jugend Eine Welt [Ungdom en värld] har...