Taizé: 10-årsminnet av broder Rogers död

Den ekumeniska brödragemenskapen i Taizé minns nu på söndag sin för tio år sedan mördade grundare broder Roger Schutz (1915–2005). Till ett bönemöte under bar himmel väntas uppskattningsvis 6–7 000 kristna och ungefär hundra företrädare för talrika kristna konfessioner och andra religioner.

Påven Franciskus representeras av prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch. Generalsekreteraren i Världskyrkorådet, Olaf Fykse-Tveit, kommer också. Konferensen för Europas kyrkor (KEK) sänder sina vicepresidenter metropoliten Emmanuel och Karin Burstrand. Som representant för den anglikanska kyrkogemenskapen har ärkebiskop John Sentamu av York anmält sig. Den serbisk-ortodoxa kyrkan företräds av Wiens biskop Andrej Cilerdzic.

Sedan i söndags firas en minnes- och solidaritetsvecka i Taizé. Den 12 maj är det precis hundra år sedan grundaren föddes, och nu på söndag (16 augusti) är det tio år sedan hans dödsdag. 2005 stacks den redan 90-årige broder Roger ner under aftonbönen i Taizé av en andligen förvirrad kvinna. För 75 år sedan, den 20 augusti 1940, köpte broder Roger ett hus i Taizé i Bourgogne och grundstenen lades till den kommande gemenskapen.

I Taizé, som lever i traditionen från sin grundare och hellre ser framåt än bakåt, talar man om en ”solidaritetsvecka” för de fattiga och marginaliserade, för offren för orättfärdighet och konflikter. Den nuvarande priorn, katoliken broder Alois Löser (61) från Stuttgart, sade i ett hälsningsanförande att i ”en svår övergångsfas” av historien strävar många människor över hela världen efter ”en solidaritetens globalisering”. Tillsammans med dem vill man ”ta steg på den vägen”.

Taizé är en symbol för den ekumeniska rörelsen. Den lilla byn i Bourgogne har efter 1950-talet blivit en mötespunkt för ungdomar från hela världen. Till kommuniteten hör i dag omkring hundra evangeliska och katolska män från mer än 25 länder. Sedan tiotusental kom samman 1974 till ett ”ungdomskoncilium” anordnar bröderna regelbundet ungdomsmöten i alla världsdelar.

Bortsett från det särskilda firandet är dessa dagar också för brödragemenskapen en speciell tid: alla medlemmar i de små kommuniteterna världen över kommer till Taizé för festveckan. För första gången sedan expansionen ut i världen samlas då alla taizébröder på en ort.

Kathpress 2015-08-13