Tål TT uppdrag granskning?

av FREDRIK HEIDING
I den mån positiv eller negativ kritik är berättigad ska man från katolskt håll helst med öppet sinne ta del av såväl positiva som negativa beskrivningar av påvens agerande. Om rapporteringen däremot är helt osaklig har man anledning att reagera. Särskilt förvånande är att en så etablerad och högt ansedd institution som TT (Tidningarnas Telegrambyrå), som förväntas leverera objektiva fakta, ibland sväljer vinklade och oseriösa framställningar.

Påven Franciskus besök på den grekiska ön Lesbos i lördags väckte relativt stor uppmärksamhet i svenska medier. Att han lät tre flyktingfamiljer från Syrien följa med honom hem till Vatikanen lyftes fram särskilt i rapporteringen. Ett antal medier, däribland Upsala Nya Tidning [se denna länk], hänvisade i sina artiklar till TT som i sin tur okritiskt citerat relgionshistorikern Christer Hedin. Denne menade dels att påvens besök på Lesbos i grunden var ett PR-evenemang, dels att påven genom att engagera sig i flyktingfrågan ville avleda uppmärksamheten från ”de betydligt mer kontroversiella frågorna som rör homosexuella, aborter och skilsmässor”.

”För att slippa ta itu med de viktiga familjefrågorna, som berör många fler särskilt i Latinamerika där många katoliker bor, så gör han insatser på sådana här områden som inte är kontroversiella. För vem kan säga något emot att man hjälper nödlidande människor? säger Hedin till TT.”

Varken Christer Hedin eller TT tycks känna till att påven Franciskus bara för en dryg vecka sedan offentliggjorde en 264 sidor lång apostolisk skrivelse, Amoris laetitia, om precis just kontroversiella familjefrågor [läs mer via denna länk]. Denna skrivelse innebar slutpunkten på en drygt två år lång synodal process i vilken katolska biskopar från alla världens hörn, inklusive Latinamerika, har dryftat frågor kring familjen. Det är minst sagt osakligt att påstå att påven Franciskus ignorerar viktiga familjefrågor och i stället helhjärtat satsar på okontroversiella spörsmål – om nu migration kan betraktas som ett sådant.

På TT:s hemsida heter det att institutionen är trovärdig (”I en tid då tempot har skruvats upp i nyhetsproduktionen är vår trovärdighet vår främsta valuta.”) och korrekt (”Vi har som målsättning att mindre än två procent av vårt nyhetsmaterial får innehålla någon felaktighet.”) [läs här] TT må vara trovärdig och korrekt i många fall. Men denna gång skulle man inte få godkänt i en granskning. Några medier skildrade dock besöket utan hjälp från TT [läs mer här].

Fredrik Heiding 2016-04-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING
I den mån positiv eller negativ kritik är berättigad ska man från katolskt håll helst med öppet sinne ta del av såväl positiva som negativa beskrivningar av påvens agerande. Om rapporteringen däremot är helt osaklig har man anledning att reagera. Särskilt förvånande är att en så etablerad och högt ansedd institution som TT (Tidningarnas Telegrambyrå), som förväntas leverera objektiva fakta, ibland sväljer vinklade och oseriösa framställningar.

Påven Franciskus besök på den grekiska ön Lesbos i lördags väckte relativt stor uppmärksamhet i svenska medier. Att han lät tre flyktingfamiljer från Syrien följa med honom hem till Vatikanen lyftes fram särskilt i rapporteringen. Ett antal medier, däribland Upsala Nya Tidning [se denna länk], hänvisade i sina artiklar till TT som i sin tur okritiskt citerat relgionshistorikern Christer Hedin. Denne menade dels att påvens besök på Lesbos i grunden var ett PR-evenemang, dels att påven genom att engagera sig i flyktingfrågan ville avleda uppmärksamheten från ”de betydligt mer kontroversiella frågorna som rör homosexuella, aborter och skilsmässor”.

”För att slippa ta itu med de viktiga familjefrågorna, som berör många fler särskilt i Latinamerika där många katoliker bor, så gör han insatser på sådana här områden som inte är kontroversiella. För vem kan säga något emot att man hjälper nödlidande människor? säger Hedin till TT.”

Varken Christer Hedin eller TT tycks känna till att påven Franciskus bara för en dryg vecka sedan offentliggjorde en 264 sidor lång apostolisk skrivelse, Amoris laetitia, om precis just kontroversiella familjefrågor [läs mer via denna länk]. Denna skrivelse innebar slutpunkten på en drygt två år lång synodal process i vilken katolska biskopar från alla världens hörn, inklusive Latinamerika, har dryftat frågor kring familjen. Det är minst sagt osakligt att påstå att påven Franciskus ignorerar viktiga familjefrågor och i stället helhjärtat satsar på okontroversiella spörsmål – om nu migration kan betraktas som ett sådant.

På TT:s hemsida heter det att institutionen är trovärdig (”I en tid då tempot har skruvats upp i nyhetsproduktionen är vår trovärdighet vår främsta valuta.”) och korrekt (”Vi har som målsättning att mindre än två procent av vårt nyhetsmaterial får innehålla någon felaktighet.”) [läs här] TT må vara trovärdig och korrekt i många fall. Men denna gång skulle man inte få godkänt i en granskning. Några medier skildrade dock besöket utan hjälp från TT [läs mer här].

Fredrik Heiding 2016-04-17