Tankar efter ”Påven och maffian”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KLAUS MISGELD

”Påven och maffian” eller ”Kyrkan och maffian” är ett kärt tema som har kommenterats ofta och på olika sätt, även i deckarform och på bioduken. Men ämnet är allvarligt och kräver en seriös behandling. SVT:s ”Dokument utifrån” i söndags (3 maj) är ett sådant försök. Själva dokumentären är italiensk och rätt färsk (2015), delvis välgjord och intressant. Men dess svagheter är också uppenbara. Som ofta i sådana program används formuleringar som kan uppfattas som glidningar, generaliseringar och förenklingar. Det är svårt att utifrån programmet dra några slutsatser om representativiteten av uttalandena och intervjupersonerna.

Redan programmets pålysning är talande: ”Den katolska kyrkan har länge haft kopplingar till organiserad brottslighet i Italien. Men i juni förra året bannlyste den nye påven Franciskus maffian. Han har samtidigt sagt att den katolska kyrkan ska göra allt i sin makt för att bekämpa den. Frågan är om det kommer att lyckas.” Sistnämnda fråga handlar egentligen mer om den världsliga makten än om kyrkan. Dessutom är påven Franciskus inte den förste påve som har fördömt eller bannlyst maffian. Som också framgår av programmets senare del har Johannes Paulus II uttalat ett lika tydligt fördömande. Även tidigare har kritik riktats från Vatikanen mot maffian.

De teckningar i filmen som till exempel skall illustrera vad en bannlysning innebär är närmast fåniga. Den i många sammanhang inbyggda konflikten mellan kyrkans själavårdande uppdrag och kravet på syndarens bot och bättring, konkret i många fall: uppfyllandet av kravet att vederbörande inte bara lämnar sin tidigare bana utan även anger sig själv för de rättsvårdande myndigheterna, något som biktfadern inte kan följa upp – denna konflikt hanteras lättvindigt. Därmed inte sagt att kyrkans representanter ofta felar eller har felat även i detta.

Men sådana invändningar hindrar inte att programmet är viktigt. Det rör vid ett inte bara känsligt, utan även upprörande tema. Några präster och biskopar visas upp som går emot maffian. Men dessvärre även sådana som inte gör det eller inte har gjort det. Påven Franciskus reform av Vatikanens finansinstitut IOR är också mycket välbehövligt. En av de intervjuade teologerna säger det mest centrala när han nämner den tunga barlast som ”kyrkan” har släpat med sig och som det gäller att befria sig ifrån, nämligen att kyrkans representanter alltför starkt inlåter sig eller har inlåtit sig med och gjort sig beroende av världslig makt och dess resurser.

Makt kan korrumpera, pengar likaså. ”Kyrkan och maffian” rör här vid ett tema som är större än just maffian och Italien, nämligen frågan hur kyrkan förhåller sig till maktens krav och möjligheter. Det samröre med olika förgreningar av maffian som har funnits och kanske fortfarande finns är en illustration av detta. Att rikta uppmärksamhet mot det är viktigt, vad man än kan säga om programmets svagheter.

Klaus Misgeld 2015-05-04

Programmet finns på svt-play via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KLAUS MISGELD

”Påven och maffian” eller ”Kyrkan och maffian” är ett kärt tema som har kommenterats ofta och på olika sätt, även i deckarform och på bioduken. Men ämnet är allvarligt och kräver en seriös behandling. SVT:s ”Dokument utifrån” i söndags (3 maj) är ett sådant försök. Själva dokumentären är italiensk och rätt färsk (2015), delvis välgjord och intressant. Men dess svagheter är också uppenbara. Som ofta i sådana program används formuleringar som kan uppfattas som glidningar, generaliseringar och förenklingar. Det är svårt att utifrån programmet dra några slutsatser om representativiteten av uttalandena och intervjupersonerna.

Redan programmets pålysning är talande: ”Den katolska kyrkan har länge haft kopplingar till organiserad brottslighet i Italien. Men i juni förra året bannlyste den nye påven Franciskus maffian. Han har samtidigt sagt att den katolska kyrkan ska göra allt i sin makt för att bekämpa den. Frågan är om det kommer att lyckas.” Sistnämnda fråga handlar egentligen mer om den världsliga makten än om kyrkan. Dessutom är påven Franciskus inte den förste påve som har fördömt eller bannlyst maffian. Som också framgår av programmets senare del har Johannes Paulus II uttalat ett lika tydligt fördömande. Även tidigare har kritik riktats från Vatikanen mot maffian.

De teckningar i filmen som till exempel skall illustrera vad en bannlysning innebär är närmast fåniga. Den i många sammanhang inbyggda konflikten mellan kyrkans själavårdande uppdrag och kravet på syndarens bot och bättring, konkret i många fall: uppfyllandet av kravet att vederbörande inte bara lämnar sin tidigare bana utan även anger sig själv för de rättsvårdande myndigheterna, något som biktfadern inte kan följa upp – denna konflikt hanteras lättvindigt. Därmed inte sagt att kyrkans representanter ofta felar eller har felat även i detta.

Men sådana invändningar hindrar inte att programmet är viktigt. Det rör vid ett inte bara känsligt, utan även upprörande tema. Några präster och biskopar visas upp som går emot maffian. Men dessvärre även sådana som inte gör det eller inte har gjort det. Påven Franciskus reform av Vatikanens finansinstitut IOR är också mycket välbehövligt. En av de intervjuade teologerna säger det mest centrala när han nämner den tunga barlast som ”kyrkan” har släpat med sig och som det gäller att befria sig ifrån, nämligen att kyrkans representanter alltför starkt inlåter sig eller har inlåtit sig med och gjort sig beroende av världslig makt och dess resurser.

Makt kan korrumpera, pengar likaså. ”Kyrkan och maffian” rör här vid ett tema som är större än just maffian och Italien, nämligen frågan hur kyrkan förhåller sig till maktens krav och möjligheter. Det samröre med olika förgreningar av maffian som har funnits och kanske fortfarande finns är en illustration av detta. Att rikta uppmärksamhet mot det är viktigt, vad man än kan säga om programmets svagheter.

Klaus Misgeld 2015-05-04

Programmet finns på svt-play via denna länk här