Te rogamus, audi nos

Av Per Skansen

Det er tidlig morgen i mai.

Den vesle landsbyen Parçay-Meslay i Loire-bassenget vokser ut av skodden, tung og tett. Den letter og kverv for solen, som bryter frem over synsranden bak en svak lysning.

Landsbyen synes sove. Bare en sverm av småfugl, styren og kåt av vårkjensle, holder ståk i to, tre vidkronede lindetrær som legger skygge over torvplassen.

Kirken ligger ved siden, låg og fattig. Den er smuldret i stenen og mosegrodd, og lukter av gammel tid.

Så går kirkedören op, tung av eketre og grovsmidd jern.

Ut kommer en korgutt i röd kjole, bærende på et sölvkors. Bak ham to andre, med kjerter. Gutter og jenter fölger, efter dem kvinner i hvite skaut, og menn i tresko, med tung gange. Sisstpå presten. Han bærer hvit kep med vide ermer og fiolett stola om halsen. Ved siden av ham en korgutt med stöp for vivevann.

– Kyrie eleison …

Prosessjonen går ut av landsbyen, fölger sjåsseen til en korsvei. Der står et höit krusifiks. Stensokkelen som bærer det er prydet med blommer og grönt, efter fattig vis. Folket slår kreds omkring, faller på kne. Presten stenker vievand i öst, vest, nord, syd, og ber:

– Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis …

Vake vindpust stryker kjelent over markene rundt om. Der er hvete, rug, mais, og frodig eng, snart moden til slått.

Fölget går videre, nu ut over engen. Den er flatlendt og rik på vokster. Nye kommer til, gamle og unge, alvårlige, ber med de andre og presten, som stanser foran en vinmark. Stokken er i full blom, men skjör og fölsom som et barn i vuggen. En frostnatt, en haglskur, et regnskyll, og vinsoppen er der, éter bladene, som svartner, kruller sig sammen og visner. Daglangt slit er gjort til intet …

Vinen er den franske bondes tårebarn, som hans kjelebarn. I den ligger hans otte og omsorg, hans glede og gammen.

– A fulgure et tempestate, Iibera nos, Domine …

Det ligger åm av grotid i vårluften. Det anger av syrin og haveblom. Mellem akrene låge hvitkalkede bondehus, gjengrodd med slyngplanter og rosebusker, omkranset av lönn og höi poppel, som ruver store i skoddedisen.

En kvinne i grov stakk og tresko venter ved fjösdören, senker hodet og gjör sig liten, da korset passerer, slår lag med de andre, ber:

– Sancte Francisce, ora pronobis …

Hellige Fransiskus, bed for os … Er det ikke som naturen våkner ved navnet? Il Påverello, fattigmunken fra Assisi, som sang hymner til solen, som pratet med fuglene? …

Prosessjonen holder frem, runder en havreteig, et potetstykke, en klövereng. Presten vigsler:

– A peste et fame, libera nos, Domine …

En bonde stanser bak harven,stryker hatten av, korser sig, da fölget drar forbi. Det er som et maleri av Millet …

Et nytt veiskille, et nytt krusifiks.

Det stille tog bukter sig fremtil, en lang rekke nu, for nye har slatt lag. De förste bier på de sisste, faller på kne, ber, hver og en for sin og sine. Presten signer voksteren som bærer to rekker med navn,

– Ab omni malo, libera nos, Domine …

På plassen foran kirken står et minnesmerke. En engel som favner en döende soldat. På sokkelen som bærer det to rekker med navn, hoggne i sten: Minnet om dem som fallt i sisste utfreden. En far, en sönn, en make, en bror? …

Presten ber, og alle med ham, höit og inderlig:

… et a bello, Iiber:i. nos, Domine …

… og fra krigen, fri os, Herre …

Fölget blir borte i kirkedören.

Te rogamus, audi nos.

*

Rogasjonene (av rogare, be) har gammel rot i fransk kirketradisjon. I mitten av femte århundre var Mamertus biskop av Vienne i Dauphiné. På hans tid, heter det, blev almuen opskremt av underlige jertegn: Jorden skalv, åpnet sig og spydde ild. Ville dyr blev tamme, kom fra skogene ned på flatlandt, inn på gårdene, rek larigs veiene.

Under midnattsmessen påskeaften tok det til å brenne i kongsgården. Ingen visste årsaken. Almuen, opskaket, römte kirken. Bispen blev alene igjen. Han la sig på kne ved alteret og bad. Varmen sluknet, bratt, som ved et under, Bispen var bönnhört …

Som takk til Gud, og for å avvende lignende ulykker, böd han at almuen hvert år i tre dager för Kristi himmelfart skulde faste og gå över mark og eng med bönn.

Rogasjonene blev senere godkjent av Petri Stol, og fra det ottende århundre i bruk over hele den katolske verden.

Kirken hadde også en anden »bededag», med prosessjon og bönn i det fri. Den var innstiftet av pave Gregorius den Store, omkring 600-tallet. Den var satt til den 25. april, og datoen var ikke tilfeldig. Langt ned i kristen tid hang folk fast ved gamle hedenske höitider, som var vonde å venne. Således var det med robigalia i det hedenske Rom, en höitid med prosessjon og ofring av et lamm til ære for Robigo, gudinnen for »rust» og »frost». Robigalia fant sted den 25. april, og Kirken, for med »list» å venne folket fra den hedenske skikken, gjorde dagen til kristen bededag. Almuen skulde gå i prosessjon og synge litaniet, en rekke bönner til de fornemste helgener, om hjelp mot uår på gröden.

Den fik navnet Markusprosessjonen, fordi evangelisten Markus minnes på samme dag. Men det ene har ingen sammenheng med det andre. I liturgien heter den litaniae majores.

Markusprosessjonen kom snart i hevd over hele den katolske verden. Det er værd å nevne at i Skotland i slutten av Middelalderen, var hellig Olav blandt de helgener almuen bad til på Markusdagen. Det syner den norske martyrkonges »popularitet» i fremmed land.

I Norge, og sikkert også i Sverige og Danmark, var Markusprosessjonen i hevd. Den norske bar navnet »Store Gangdagen».

Siden det Almanakkforlaget fik den heldige ide å friske op igjen minnet om gamle merkedager, er den hvert år avmerket på den 25. april.

At vi i Norden i katolsk tid også höitidet rogasjonene, som i liturgien fik navnet litaniae minores, er tvillöst. Men rogasjonene hadde ikke bestemt dato, eftersom de hvert år flyttet sig med Kristi himmelfart.

Den vakre skikken med »gangdagene» var godt rotfestet hos det kristne folket i Norden. Den var nok av de »papistiske vederstyggeligheder» som var vonde å venne, for lenge efter at den Augsburgske Konfessjon var lovfestet, gik böndene »med kors over mark og eng», til stor forargelse for de lutherske prestene.

Touraine i juni.