Til Betlehem

Av K. Kjelstrup

I Betlehem, i stallen,
i fattigdammens vrå,
der er nu kongehallen,
der skal Guds trone stå.
Og fra all verden vide
et mektig tog går frem
for syngende å skride
til Davids Betlehem.

Til Betlehem! Til Betlehem!
Hver sorgfull sjel fölg med
i tusen kirkeklokkers klang
til julens fryd og fred!

Her kommer de, de store
som tross de gylne hjem
ei glemte hvad Han gjorde
som ofret alt for dem.
Selv åndens helteskare
de store tankers menn
som gjerne vil bevare
i Ham sin beste venn.

Til Betlehem! Til Betlehem!
De gylne stjerners prakt
skal lyse dem på vei til Ham
som blev i krybben lagt.

Men fremfor alle undre
som samme vei vil gå
med jubelsang mon vandre
de fattige og små.
De har ei bluss og kjerter,
ei gylne harpers klang,
men fra de varme hjerter
går julens glade sang:

Til Betlehem! Til Betlehem!
I tusenstemmig kor
vi priser kjærlighetens Gud
i barnesvöp på jord!

Her adles verk og virke,
her signes dåd og dyd.
Hvert fattig hjem blir kirke
i julens fred og fryd.
Fra Jesu blikk det blide
en hellig lysning går
som dulmer kval og kvide
og læger hjertets sår.

Til Betlehem! Til Betlehem!
Glem livets sorg og savn,
med barnesind og barnetro
hold jul i Jesu navn!