Time out för ärkebiskopen av Hamburg

Efter sin avgångsansökan har ärkebiskopen av Hamburg, den 54-årige Stefan Heße, beviljats time out av påven Franciskus. Detta meddelade det tyska ärkestiftet på måndagen på sin hemsida. Som första svar på Heßes avgångsansökan har Franciskus meddelat att det är hans vilja att generalvikarie Ansgar Thim, 63 år, ansvarar för att sköta ärkestiftets förvaltning i Heßes frånvaro.

Ytterligare information föreligger för närvarande inte, enligt en talesman för ärkestiftet Hamburg. Påven har utifrån sitt perspektiv fattat beslut om åtgärder, som ärkestiftet har vidtagit. Frågan om när påven Franciskus godkänner att ärkebiskop Heße avgår står därför tillsvidare öppen. Vatikanen hade på onsdagen inget att meddela om detta.

Heße, som tidigare var personalchef och generalvikarie i ärkestiftet Köln hade, efter att expertutlåtande kommit den 18 mars angående rapporter om sexuellt utnyttjande, vänt sig till påven med avgångsansökan och erbjudande om att med omedelbar verkan skiljas från sina uppgifter. Dagen därpå övertog generalvikarie Thim tillfälligt ledningen för ärkestiftet.

Expertutlåtandet från advokatbyrån Gercke & Wollschläger anklagar Heße för att under sin tid i Köln ha brustit i pliktuppfyllelse avseende handläggningen av fall med sexuellt våld. Det betyder konkret att han skall ha underlåtit att inleda kyrkliga processer för att klara upp anklagelser om sexuellt utnyttjande och i flera fall inte ha rapporterat till åklagarmyndigheter eller Vatikanen.

Kathpress 2021-03-29

Detta är en nyhetstext.