Tolkning av uttalanden om kvinnliga diakoner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har uttalat sig positiv till ett ”specifikt diakonat för kvinnor”, medan Voderholzer håller vigning av kvinnliga diakoner för uteslutet. Motsäger de varandra? Liturgikännaren på Kölner Domradio, Martin Korden, tolkar uttalanden på följande vis:

”Ärkebiskop Zollitsch har sagt, att han vill driva frågan om ett specifikt kvinnligt diakonat. Han har dock betonat att det inte kan finnas vigda kvinnliga diakoner. Biskop Voderholzer har betonat detsamma med stöd i den katolska kyrkans tradition, som i sin tur åberopar Bibeln och urkristen praxis. Både biskop Voderholzer och ärkebiskop Zollitsch har emellertid förespråkat utökade möjligheter för kvinnor i ledande funktioner i kyrkan, och denna synpunkt har de alltså gemensamt. Det som har lett till förvirring i sammanhanget är att ärkebiskop Zollitsch för dessa ledarroller använt ordet ”diakonat”.” Martin Korden förklarar att de båda biskoparna är eniga om att diakonvigning av kvinnor inte är möjligt. Kyrkan håller fast vid, att Jesu lärjungar alla var män. Eftersom diakonatet har en sakramental karaktär, är en vigning av kvinnor inte tillbörlig.

Korden menar dessutom: ”Om vi ändå antar, att man i Tyskland nu helt enkelt skulle viga kvinnliga diakoner, då skulle det utan tvekan leda till och innebära en splittring och vara främmande för många andra kristna kyrkan, till exempel den ortodoxa kyrkan. Det skulle medföra att denna fundamental fråga inte längre kunde granskas ytterligare.”

Ordet ”diakon” kommer från grekiskan och betyder ”tjänare”. De som av en lokal biskop har vigts till diakoner är verksamma framförallt be omsorg (karitativa uppgifter), bland annat omsorg om sjuka, gamla och utsatta personer liksom kontakt med nödlidande. Diakoner har också vissa uppgifter i gudstjänsterna.

Vatikanradion, tyska avdelningen, 2013-04-30

Kölner DomradioRealAudioMP3

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har uttalat sig positiv till ett ”specifikt diakonat för kvinnor”, medan Voderholzer håller vigning av kvinnliga diakoner för uteslutet. Motsäger de varandra? Liturgikännaren på Kölner Domradio, Martin Korden, tolkar uttalanden på följande vis:

”Ärkebiskop Zollitsch har sagt, att han vill driva frågan om ett specifikt kvinnligt diakonat. Han har dock betonat att det inte kan finnas vigda kvinnliga diakoner. Biskop Voderholzer har betonat detsamma med stöd i den katolska kyrkans tradition, som i sin tur åberopar Bibeln och urkristen praxis. Både biskop Voderholzer och ärkebiskop Zollitsch har emellertid förespråkat utökade möjligheter för kvinnor i ledande funktioner i kyrkan, och denna synpunkt har de alltså gemensamt. Det som har lett till förvirring i sammanhanget är att ärkebiskop Zollitsch för dessa ledarroller använt ordet ”diakonat”.” Martin Korden förklarar att de båda biskoparna är eniga om att diakonvigning av kvinnor inte är möjligt. Kyrkan håller fast vid, att Jesu lärjungar alla var män. Eftersom diakonatet har en sakramental karaktär, är en vigning av kvinnor inte tillbörlig.

Korden menar dessutom: ”Om vi ändå antar, att man i Tyskland nu helt enkelt skulle viga kvinnliga diakoner, då skulle det utan tvekan leda till och innebära en splittring och vara främmande för många andra kristna kyrkan, till exempel den ortodoxa kyrkan. Det skulle medföra att denna fundamental fråga inte längre kunde granskas ytterligare.”

Ordet ”diakon” kommer från grekiskan och betyder ”tjänare”. De som av en lokal biskop har vigts till diakoner är verksamma framförallt be omsorg (karitativa uppgifter), bland annat omsorg om sjuka, gamla och utsatta personer liksom kontakt med nödlidande. Diakoner har också vissa uppgifter i gudstjänsterna.

Vatikanradion, tyska avdelningen, 2013-04-30

Kölner DomradioRealAudioMP3