Tre avrättades för sin tros skull i Syrien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den grekisk-katolska kyrkan i Syrien har fått tre martyrer. Tre män i Maaloula, en syrisk kristen by, vägrade avsvärja sig sin kristna tro och avrättades, enligt den melkitiske patriarken Gregorios III Laham i ett pressmeddelande utfärdat av det katolska patriarkatet i Antiokia, hela Östern, Alexandria och Jerusalem.

Händelsen inträffade den 3–7 september. Enligt ett ögonvittne genomförde medlemmar i den Fria Syriska Armén och Jabhat a-Nusra Islamic Front en samlad attack mot byn i syfte att erövra den. När den föll övertog en terrorregim makten I samband därmed togs sex personer ut som gisslan. Senare misslyckades syriska regeringsstyrkor att återta byn. När tre män vägrade avsvärja sig sin tro blev de summariskt arkebuserade inför befolkningen.

Patriarken berättade om händelsen vid ett möte med påven Franciskus och yttrade: ”Ni har bett oss att inte låta hoppats låga slockna…vi vill bli martyrer på jorden, blodsvittnen, som var fallet med dessa tre män från Maaloula, Michel Thalab, Mtanios Thalab och Sarkis Zachem. De var äkta martyrer. När man beordrade dem att överge sin tro vägrade de. Tre andra gav med sig och låtsades bli muslimer, men övergav senare islam och återvände.”

Enligt vad familjer som flytt från Maaloula, berättat deltog även deras muslimska grannar i anfallet, som förstörde denna historiska by, där människorna ännu talar arameiska, det språk Jesus använde. Muslimerna utgjorde ungefär en tredjedel av befolkningen i byn, som ligger 50 kilometer från Damaskus.

Patriarken sade vidare till påven: ”Vår kyrka, som ni älskar,  är i dag en kyrka nöd. För oss är ni som Simon av Cyrene, som bar korset. Liksom påven Johannes Paulus II, som genom sina böner och modiga handlingar fick Berlinmuren att falla och åstadkom ett mirakel, har ni genom att anbefalla en faste- och bönedag fått hela världen att be. Det blev en vändpunkt i den syriska krisen och den globala politiken. Efter den 7 september ändrades världsläget”.

Fady Noun, AsiaNews 2013-12-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den grekisk-katolska kyrkan i Syrien har fått tre martyrer. Tre män i Maaloula, en syrisk kristen by, vägrade avsvärja sig sin kristna tro och avrättades, enligt den melkitiske patriarken Gregorios III Laham i ett pressmeddelande utfärdat av det katolska patriarkatet i Antiokia, hela Östern, Alexandria och Jerusalem.

Händelsen inträffade den 3–7 september. Enligt ett ögonvittne genomförde medlemmar i den Fria Syriska Armén och Jabhat a-Nusra Islamic Front en samlad attack mot byn i syfte att erövra den. När den föll övertog en terrorregim makten I samband därmed togs sex personer ut som gisslan. Senare misslyckades syriska regeringsstyrkor att återta byn. När tre män vägrade avsvärja sig sin tro blev de summariskt arkebuserade inför befolkningen.

Patriarken berättade om händelsen vid ett möte med påven Franciskus och yttrade: ”Ni har bett oss att inte låta hoppats låga slockna…vi vill bli martyrer på jorden, blodsvittnen, som var fallet med dessa tre män från Maaloula, Michel Thalab, Mtanios Thalab och Sarkis Zachem. De var äkta martyrer. När man beordrade dem att överge sin tro vägrade de. Tre andra gav med sig och låtsades bli muslimer, men övergav senare islam och återvände.”

Enligt vad familjer som flytt från Maaloula, berättat deltog även deras muslimska grannar i anfallet, som förstörde denna historiska by, där människorna ännu talar arameiska, det språk Jesus använde. Muslimerna utgjorde ungefär en tredjedel av befolkningen i byn, som ligger 50 kilometer från Damaskus.

Patriarken sade vidare till påven: ”Vår kyrka, som ni älskar,  är i dag en kyrka nöd. För oss är ni som Simon av Cyrene, som bar korset. Liksom påven Johannes Paulus II, som genom sina böner och modiga handlingar fick Berlinmuren att falla och åstadkom ett mirakel, har ni genom att anbefalla en faste- och bönedag fått hela världen att be. Det blev en vändpunkt i den syriska krisen och den globala politiken. Efter den 7 september ändrades världsläget”.

Fady Noun, AsiaNews 2013-12-03