Troskongregationen betonar det mänskliga livets helgd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det krävs en helhetssyn på ämnet vård och omsorg vid livets slut eller vid kritiska faser i livet. Det förklarade prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, kardinal Luis Ladaria Ferrer, på tisdagen i en intervju med Vatican News, med anledning av presentationen av dokumentet Samaritanus bonus. Troskongregationen under ledning av Ladaria hade varit ansvaret för att utarbeta det 32 sidor långa brevet, som klart uttalar sig mot varje form av eutanasi och assisterat självmord.

För en läkare är omsorgen om livet det ”främsta ansvaret”, och det inskränker sig inte bara till att bota sjuka, sade kardinalen, eftersom: ”Även om ett tillfrisknande är omöjligt eller föga sannolikt, är medicinsk omvårdnad samt psykologiskt och andligt stöd en oavvislig plikt. Att inte ge sådan vård och stöd skulle vara att på ett inhumant sätt överge den sjuka”, sade kardinalen med hänvisning till dokumentets första stycke.

”Obotlig” är dessutom inte samma sak som ”ej behandlingsbar”, och betyder inte heller att man skall upphöra med medicinska och omvårdande insatser. ”Kyrkan bekräftar den positiva uppfattningen om det mänskliga livet som ett värde, som man kan ta tillvara på med rätt sinnelag, och som trons ljus bekräftar och låter komma till sin rätt i sin outsägliga värdighet”, menar kardinalen vidare.

Om kyrkan bekräftar det mänskliga livets helgd och okränkbarhet, så missförstår den inte värdet av frihet, som så starkt påverkas av sjukdom och smärta, och inte heller livets värde. ”Att döda en sjuk person som ber om eutanasi, betyder därför på intet sätt att erkänna personens autonomi och låta den komma till sin rätt, utan tvärtom, att förvägra personen vidare möjligheter till positiv mänsklig kontakt”, betonade Ladaria.

Enligt kardinalprefekten har detta Heliga stolens nya ställningstagande blivit motiverat och nödvändigt ”med tanke på allt liberalare lagstiftning världen över gällande eutanasi, assisterat självmord och andra frågor som rör livets slutskede. Man har behandlat ämnesområdet med ”sann lära, stark betoning på själavård, på ett begripligt språk och utifrån den högsta nivån av de medicinska framstegen”.

Kathpress 2020-09-22

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det krävs en helhetssyn på ämnet vård och omsorg vid livets slut eller vid kritiska faser i livet. Det förklarade prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, kardinal Luis Ladaria Ferrer, på tisdagen i en intervju med Vatican News, med anledning av presentationen av dokumentet Samaritanus bonus. Troskongregationen under ledning av Ladaria hade varit ansvaret för att utarbeta det 32 sidor långa brevet, som klart uttalar sig mot varje form av eutanasi och assisterat självmord.

För en läkare är omsorgen om livet det ”främsta ansvaret”, och det inskränker sig inte bara till att bota sjuka, sade kardinalen, eftersom: ”Även om ett tillfrisknande är omöjligt eller föga sannolikt, är medicinsk omvårdnad samt psykologiskt och andligt stöd en oavvislig plikt. Att inte ge sådan vård och stöd skulle vara att på ett inhumant sätt överge den sjuka”, sade kardinalen med hänvisning till dokumentets första stycke.

”Obotlig” är dessutom inte samma sak som ”ej behandlingsbar”, och betyder inte heller att man skall upphöra med medicinska och omvårdande insatser. ”Kyrkan bekräftar den positiva uppfattningen om det mänskliga livet som ett värde, som man kan ta tillvara på med rätt sinnelag, och som trons ljus bekräftar och låter komma till sin rätt i sin outsägliga värdighet”, menar kardinalen vidare.

Om kyrkan bekräftar det mänskliga livets helgd och okränkbarhet, så missförstår den inte värdet av frihet, som så starkt påverkas av sjukdom och smärta, och inte heller livets värde. ”Att döda en sjuk person som ber om eutanasi, betyder därför på intet sätt att erkänna personens autonomi och låta den komma till sin rätt, utan tvärtom, att förvägra personen vidare möjligheter till positiv mänsklig kontakt”, betonade Ladaria.

Enligt kardinalprefekten har detta Heliga stolens nya ställningstagande blivit motiverat och nödvändigt ”med tanke på allt liberalare lagstiftning världen över gällande eutanasi, assisterat självmord och andra frågor som rör livets slutskede. Man har behandlat ämnesområdet med ”sann lära, stark betoning på själavård, på ett begripligt språk och utifrån den högsta nivån av de medicinska framstegen”.

Kathpress 2020-09-22

Detta är en nyhetstext.