Turkson: Säkert dricksvatten är ett religiöst uppdrag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

20130217nw285Den ansvarige för social- och miljöfrågor, kuriekardinal Peter Turkson, har uttalat sig för ett närmare samarbete mellan religionerna för att säkra den globala dricksvattenförsörjningen. Det är ”skam” att otaliga människor systematiskt nekas rent dricksvatten, sade ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vid den pågående Världsvattenveckan i Stockholm, som pågår till nu på fredag. Människors behov ses som mindre viktiga än industriernas. De senare ”förbrukar för mycket och smutsar ner det som blir över”, sade kardinalen enligt Vatikanens tidning l’Osservatore Romano på onsdagen.

De religiösa gemenskaperna, däremot, borde engagera sig för ett hållbart vattenbruk, på samma sätt som det inom områden som hälsa, livsmedelssäkerhet, utbildning och flyktinghjälp finns ett ”fruktbart samarbete”, menar Turkson. Vetenskapen kan förmedla upplysningar om sakförhållanden, lösningar och resursanvändning, men inte leverera någon etisk motivering. Inom många religioner går det att hitta en övertygelse om att naturen är en gåva, som måste fördelas på alla människor och över generationerna, sade kardinalen.

Turkson krävde att i synnerhet ungdomar uppfostras till att ta ansvar, för att de ska kunna bli ansvarsmedvetna beslutsfattare och politiker. Vidare föreslog han ”interreligiösa kampanjer för rening av floder och hav”.

Kathpress 2016-08-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

20130217nw285Den ansvarige för social- och miljöfrågor, kuriekardinal Peter Turkson, har uttalat sig för ett närmare samarbete mellan religionerna för att säkra den globala dricksvattenförsörjningen. Det är ”skam” att otaliga människor systematiskt nekas rent dricksvatten, sade ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vid den pågående Världsvattenveckan i Stockholm, som pågår till nu på fredag. Människors behov ses som mindre viktiga än industriernas. De senare ”förbrukar för mycket och smutsar ner det som blir över”, sade kardinalen enligt Vatikanens tidning l’Osservatore Romano på onsdagen.

De religiösa gemenskaperna, däremot, borde engagera sig för ett hållbart vattenbruk, på samma sätt som det inom områden som hälsa, livsmedelssäkerhet, utbildning och flyktinghjälp finns ett ”fruktbart samarbete”, menar Turkson. Vetenskapen kan förmedla upplysningar om sakförhållanden, lösningar och resursanvändning, men inte leverera någon etisk motivering. Inom många religioner går det att hitta en övertygelse om att naturen är en gåva, som måste fördelas på alla människor och över generationerna, sade kardinalen.

Turkson krävde att i synnerhet ungdomar uppfostras till att ta ansvar, för att de ska kunna bli ansvarsmedvetna beslutsfattare och politiker. Vidare föreslog han ”interreligiösa kampanjer för rening av floder och hav”.

Kathpress 2016-08-31