Tusentals kristna flyr från Mosul

Tusentals kristna försöker fly i taxibilar och privatbilar från den nordirakiska staden Mosul. Jihadisterna i den s.k. Islamiska staten (ISIS) ställde dem på lördagen inför valet att antingen konvertera till islam eller lämna staden. Vägrade de skulle de dödas, meddelade jihadisterna. Nu försöker flyktingarna nå fram till de områden som behärskas av kurderna.

”Kristna familjer är på väg mot Dobuk och Erbil”, säger den kristne patriarken Louis Sako. ”För första gången i historien finns det inte längre några kristna i Mosul”. Den kristna församlingen i miljonstaden är en av de äldsta i landet. Ögonvittnen berättar om hur de via högtalare uppmanats att lämna staden. En annan källa säger att de vid kontrollposteringarna berövas alla pengar och smycken.

Den kristna minoriteten fick redan i förra veckan en uppmaning från den Islamiska staten att antingen konvertera eller betala en särskild skatt till den. I annat fall måste de lämna sina hus och staden. Om de vägrade ”återstod endast svärdet för dem”, hette det i ett flygblad. Sedan några dagar har hus tillhörande kristna och shiiter tagits i beslag och överlämnats till sunnitiska familjer, som fördrivits från områdena kring Tikrit och Dijala.

Patriark Sako och ögonvittnen har berättat att hus tillhörande kristna märkts med ett N (Nassarrah) det begrepp som Quranen använder om kristna. Den kristna minoriteten, som levt i Irak sedan kristendomens allra tidigaste tid har i flera år utsatts för hot och angrepp. Sako uppgav att det ännu fram till torsdagen funnits 25 000 kristna i Mosul. Enlig det senaste ultimatumet har endast ett fåtal vågat stanna. En av dem är läraren Fadi: ”Jag stannar, men känner mig redan som död”, sade han på telefon. Han skulle inte klara av att fly och dessutom är utsikterna för flyktingar knappast bättre. ”Jag har bara min själ att förlora”, sade han.

”Detta är etnisk rensning, men ingen talar om det”, säger den kristne politikern Jonadam Kann. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har varnat för att den Islamiska staten har som mål att rensa ut alla minoriteter ur de områden i Irak som behärskas av den. Andra minoriteter, såsom Jesider, turkomaner och den shiitiska Shabakförsamlingen har också lidit svårt.

Under tiden stormade jihadisterna förrådsbyggnaden vid flygbasen i Tikrit, förstörde militär utrustning och råkade i dödliga strider med irakiska specialförband. Vid en serie bombattentat i huvudstaden Baghdad på lördagen dödades minst tolv människor. Konflikten i Irak har eskalerat efter blixtoffensiven den 9 juni. Tusentals människor har dödats och mer än 600 000 har drivits på flykt.

Die Zeit 2014-07-19