Två katolska präster i Kina fängslade

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att två unga präster tillhörande den underjordiska katolska kyrkan i Kina fängslats vållar tvivel på Xi Jinpings nya reformer. De två prästerna ledde katekesundervisning för vuxna i Qinyuan. De troende som hjälpte dem blev bötfällda. Somliga katoliker hoppas att koncentrationen av makt till det nya Nationella säkerhetsrådet kommer att minska de patriotiska föreningarnas makt och leda till ökad religionsfrihet. Andra fruktar att situationen tvärtom kommer att förvärras, då reformerna bekräftar kommunistpartiets maktmonopol.

Den ene prästen är fader Tian Dalong, medan den andres namn är okänt för AsiaNews. Båda är i 40-årsåldern. De arresterades och fördes till poliskasernen i Baoding, ett område där en av de icke-officiella församlingarna finns. Var och en av de fyra lekmän som hjälpte prästerna i deras pastorala gärning dömdes att betala motsvarande 400 Euro, ett belopp som motsvarar två månadslöner för en kvalificerad arbetare.

Enligt nyhetsbyråns källor finns det ytterligare tio präster i samma situation. Somliga har dömts till fleråriga straff i arbetsläger för att ”reformeras genom arbete”. Det som är anmärkningsvärt när det gäller de senaste arresteringarna är att de ägde rum just när partiledningen i samband med det kinesiska kommunistpartiets tredje plenarsammanträde högljutt proklamerade ”reformer utan motstycke”.

Världens medier, som återgett Xinhuas noggrant kontrollerade rapporter, har lovordat de potentiella reformerna, som fokuserats på ekonomiska nyheter. Regeringens inflytande över landets ekonomi skall gradvis minskas, privata investeringar skall uppmuntras och en reform av beskattning av utländskt kapital genomföras. Vidare skall visumtvånget beträffande bosättning för invandrare upphävas, liksom ett-barnslagen, med mera.

Kinesiska katoliker undrar om man kan hoppas på att plenarsammanträdets beslut kommer att medföra frihet för katoliker och religionsfrihet i allmänhet. Frågorna fokuseras på om det nya Nationella säkerhetsrådet kommer innebära en reform i enlighet med plenarsammanträdets beslut. Somliga katoliker i norra och östra Kina tror att denna maktkoncentration till centralregeringen kan leda till religionsfrihet, då fängslanden av präster och troende och exproprieringen av kyrklig egendom ofta sker på order av lokala makthavare, som inte har några skrupler när det gäller att sätta sig över nationella bestämmelser om religion. Därtill kommer att ett stärkande av den centrala makten skulle kunna försvaga den mest stalinistiska av de statliga myndigheterna – Ministeriet för religiösa frågor. Andra troende i Beijing och centrala Kina säger att ingenting förändrats, att situationen förblir oförändrad, präster i den underjordiska kyrkan – som de två ovan nämnda – fängslas, de troende är förbjudna att samlas och den Patriotiska föreningens makt är absolut. Enligt aktivisten Hu Jia ”kan maktkoncentrationen användas mot människorättskämpar, mot dem som stödjer universella värden, yttrande- och religionsfrihet, personer som kommunistpartiet inte kan tolerera då de ses som ett hot mot regeringen”.

Bernardo Cervellera för AsiaNews 2013-11-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att två unga präster tillhörande den underjordiska katolska kyrkan i Kina fängslats vållar tvivel på Xi Jinpings nya reformer. De två prästerna ledde katekesundervisning för vuxna i Qinyuan. De troende som hjälpte dem blev bötfällda. Somliga katoliker hoppas att koncentrationen av makt till det nya Nationella säkerhetsrådet kommer att minska de patriotiska föreningarnas makt och leda till ökad religionsfrihet. Andra fruktar att situationen tvärtom kommer att förvärras, då reformerna bekräftar kommunistpartiets maktmonopol.

Den ene prästen är fader Tian Dalong, medan den andres namn är okänt för AsiaNews. Båda är i 40-årsåldern. De arresterades och fördes till poliskasernen i Baoding, ett område där en av de icke-officiella församlingarna finns. Var och en av de fyra lekmän som hjälpte prästerna i deras pastorala gärning dömdes att betala motsvarande 400 Euro, ett belopp som motsvarar två månadslöner för en kvalificerad arbetare.

Enligt nyhetsbyråns källor finns det ytterligare tio präster i samma situation. Somliga har dömts till fleråriga straff i arbetsläger för att ”reformeras genom arbete”. Det som är anmärkningsvärt när det gäller de senaste arresteringarna är att de ägde rum just när partiledningen i samband med det kinesiska kommunistpartiets tredje plenarsammanträde högljutt proklamerade ”reformer utan motstycke”.

Världens medier, som återgett Xinhuas noggrant kontrollerade rapporter, har lovordat de potentiella reformerna, som fokuserats på ekonomiska nyheter. Regeringens inflytande över landets ekonomi skall gradvis minskas, privata investeringar skall uppmuntras och en reform av beskattning av utländskt kapital genomföras. Vidare skall visumtvånget beträffande bosättning för invandrare upphävas, liksom ett-barnslagen, med mera.

Kinesiska katoliker undrar om man kan hoppas på att plenarsammanträdets beslut kommer att medföra frihet för katoliker och religionsfrihet i allmänhet. Frågorna fokuseras på om det nya Nationella säkerhetsrådet kommer innebära en reform i enlighet med plenarsammanträdets beslut. Somliga katoliker i norra och östra Kina tror att denna maktkoncentration till centralregeringen kan leda till religionsfrihet, då fängslanden av präster och troende och exproprieringen av kyrklig egendom ofta sker på order av lokala makthavare, som inte har några skrupler när det gäller att sätta sig över nationella bestämmelser om religion. Därtill kommer att ett stärkande av den centrala makten skulle kunna försvaga den mest stalinistiska av de statliga myndigheterna – Ministeriet för religiösa frågor. Andra troende i Beijing och centrala Kina säger att ingenting förändrats, att situationen förblir oförändrad, präster i den underjordiska kyrkan – som de två ovan nämnda – fängslas, de troende är förbjudna att samlas och den Patriotiska föreningens makt är absolut. Enligt aktivisten Hu Jia ”kan maktkoncentrationen användas mot människorättskämpar, mot dem som stödjer universella värden, yttrande- och religionsfrihet, personer som kommunistpartiet inte kan tolerera då de ses som ett hot mot regeringen”.

Bernardo Cervellera för AsiaNews 2013-11-19